« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmánkovice - Veřejnoprávní smlouva na dopravní obslužnost obce r. 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmánkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

smlouva dopravní obslužnost.docx [0,02 MB]
SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE HEŘMÁNKOVICE
NA ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU
Smlouva č.: D52019/02989
<br> kterou v souladu s ustanovením § 10a odst.3 a 5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,§ 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů,a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,uzavřely tyto smluvní strany:
<br> Obec HEŘMÁNKOVICE
<br> se sídlem:
Heřmánkovice 215,549 84 Heřmánkovice
<br> zástupce:
XXXX XXXXXXX
<br> IČO:
DIČ:
XX XXX XXX
CZ 00 653 616
<br> bankovní spojení:
Moneta Money Bank
<br> č.účtu:
198 898 935/0600
<br>
<br> (dále jen „poskytovatel“)
a
<br> Královéhradecký kraj
<br> se sídlem:
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové
<br> zástupce:
PhDr.XXXX XXXXXX,Ph.D,hejtman
<br> IČO:
DIČ:
70889546
CZ70889546
<br> bankovní spojení:
Komerční banka Hradec Králové
<br> č.účtu:
78-7544530247/0100
<br>
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> I.úvodní ustanovení
<br> Příjemce zajišťuje na základě ust.§ 3 odst.2) zákona č.194/2010 Sb <.>,o veřejných službách v přepravě cestujících,v pl.znění dopravní obslužnost na svém území veřejnou linkovou dopravou,při níž dochází i k dopravní obslužnosti územního obvodu obce Heřmánkovice,tedy poskytovatele.Poskytovatel se rozhodl na základě žádosti příjemce poskytnout příjemci dotaci na zajištění uvedené služby,kterou příjemce zajišťuje,a to dle dále uvedených podmínek <.>
<br> II.výše dotace,podmínky jejího poskytnutí a užití
<br> 1.Dotace bude příjemcem užita k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti (v rozsahu přílohy č.1) v zájmovém území poskytovatele.Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout dotaci ve výši a termínech splátek,které jsou uvedeny v příloze č.2 této smlouvy <.>
<br> 2.Poskytovatel vylučuje užití dotace nebo její části na kompenzaci vyúčtované ztráty vytvořenou spoji,které budou zpožděné na výjezdu z výchozí zastávky o více ...

Načteno

edesky.cz/d/3073826


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmánkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz