« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmánkovice - Zápis z 9. jednání ZO ze dne 3.6. 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmánkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis 6 - 2019[1].docx [0,01 MB]
Obec Heřmánkovice
549 84 Heřmánkovice 215
Tel <.>,fax: 491 523 772
E-mail: obec@hermankovice.cz
Z á p i s
<br> z 9.jednání zastupitelstva obce,které se konalo dne 3.června 2019
v budově obecního úřadu Heřmánkovice
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXX XXXX,Papežová Veronika
<br>
<br>
Hosté: XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX
<br> Program jednání:
<br> X.Určení ověřovatelů
2.Kontrola usnesení
3.Doplnění,schválení programu
4.Záměr prodeje pozemkových parcel
5.Schválení směny pozemkových parcel
6.Rekonstrukce mostu M6 u čp.140 Heřmánkovice a obnova hřiště v obci
7.Zprávy z areálu koupaliště
8.Různé
<br>
<br>
<br> 1.Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: XXXX XXXXXXX,XXXX XXXXX
Návrh na usnesení: ZO schvaluje navržené zastupitele jako ověřovatele zápisu <.>
<br> Hlasování o usnesení: pro 5,proti 0,zdržel se 0
Usnesení č.9/1 bylo přijato <.>
<br>
2.Kontrola usnesení z 8.jednání ZO dne 6.května 2019
<br>
<br> SPLNĚNO
<br>
<br> 3.Schválení,doplnění programu jednání
<br> K předloženému programu jednání nebyly žádné připomínky,a byl podán návrh na
jeho doplnění v bodu č.: 9/a) předání příkazu ke kontrolám
<br>
Návrh na usnesení: ZO souhlasí s předloženým programem i jeho doplněním
Hlasování o usnesení: pro 5,proti 0,zdržel se 0
Usnesení č.9/3 bylo přijato <.>
<br>
4.Záměr prodeje pozemkových parcel
<br> ZO byl předložen záměr prodeje pozemku v katastrálním území obce Heřmánkovice <,>
a to konkrétně pozemku p.č.2714-4,10-1,obě ve vlastnictví obce Heřmánkovice <.>
O prodej požádali vlastníci sousedních pozemků.Pozemková parcela bude rozdělena a
poté bude uveřejněn záměr prodeje těchto parcel <.>
<br> Návrh na usnesení: ZO schvaluje předložený záměr prodeje pozemkové parcely <.>
Hlasování o usnesení: pro 5,proti 0,zdržel se 0
Usnesení č.9/4 bylo přijato <.>
<br>
5.Schválení směny pozemkových parcel
<br> ZO byl předložen záměr směny pozemků v katastrálním území obce Heřmánkovice <,>
a to konkrétně části pozemku p.p.č.3032/2,ve vlastnictví Josefa S...

Načteno

edesky.cz/d/3073825

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmánkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz