« Najít podobné dokumenty

Obec Mariánské Radčice - Pozvánka ZO 19.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mariánské Radčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Oznémeni
<br> ve stfedu due 19.6.2019 0d 17,00 hodin se koné
<br> v Lasedaci mistnosti nove’ho obecniho fifadu v é.p.1
veiejné zasedfmi Zastupitelstva obce Mariénské Radéice
<br> s timto programem
<br> 1/ Zahfijeni
<br> 2/ Piipuminky k zfipisu ze Z0
3/ Kuntrula plnéni usneseni
4/ Informace ubecniho Iiiudu
5/ Body k projednimi
<br> Envirnnmn-nu'lm' dnznr mi 13111: <.>,Bur’uny,Duchmv,1.1mm 1 m
kldéiu- nm prnvnzl'm lamu 1311m- \1nnilnruvlu'1pu'vl 1| rnk 20111
<br> ~ Zldnsl n pirdnnslm' ph-m-chl'm' am-cm'nn mm.as v £41153 v m '
Rmi-iu'm
<br> ~ 2.11m 17 prnnljl-m £1111 pull-mku 114,1.1111: n wliknsli cu 71 m2 w 11m.- in <.>
as
<br>
<br>
<br>
<br> mm 17 prajrdnl'm' pnimm' nu 1hn lulnmahilu n.fiili-n' k munikm’
u’w.vulnnéumm 1 n-kr fnihn mm In knup:
Rm u'm
~ vym-mw 9111-111 n.mliu’mu 11m:,<.> vyn.1'-n.sm-my n.lip.31: 1 f4).57 V
“In nskvm R: 1m"
1m dukummm mu y vyupi-ni v nhl-cm'm dami- ip.129 1 131: v
'm Rndéiu’ch
~ uni-1k.n.npuvu sun'- humm- Ibrajniu-
~ \hjflknpnvm' Vypni 111111 pmmka v In'mci 11m: omunm' uplift-n1
\hril'nski- 111.161: ivychnd
~ Dlrnvlu' smlnuvl 0d spnlrfnnsli mum-nun.RPA,1.1.1: <.>
~ anpnflnw' nplll‘n-m' £11117 3/2019
6/ Zévéreény‘ Iiéet ubce za rok 2018
7/ Stiednédoby” vy’hled ruzpoétu m: roky 2021 a 2022
8/ Diskuse
<br> 9/ Usneseni a zfivér
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Jaroslav Sikura
starosta ubce
bez názvu
Oznémeni
<br> ve stfedu due 19.6.2019 0d 17,00 hodin se koné
<br> v Lasedaci mistnosti nove’ho obecniho fifadu v é.p.1
veiejné zasedfmi Zastupitelstva obce Mariénské Radéice
<br> s timto programem
<br> 1/ Zahfijeni
<br> 2/ Piipuminky k zfipisu ze Z0
3/ Kuntrula plnéni usneseni
4/ Informace ubecniho Iiiudu
5/ Body k projednimi
<br> Envirnnmn-nu'lm' dnznr mi 13111: <.>,Bur’uny,Duchmv,1.1mm 1 m
kldéiu- nm prnvnzl'm lamu 1311m- \1nnilnruvlu'1pu'vl 1| rnk 20111
<br> ~ Zldnsl n pirdnnslm' ph-m-chl'm' am-cm'nn mm.as v £41153 v m '
Rmi-iu'm
<br> ~ 2.11m 17 prnnljl-m £1111 pull-mku 114,1.1111: n wliknsli cu 71 m2 w 11m.- in <.>
as
<br>
<br>
<br>
<br> mm 17 prajrdnl'm' pnimm' nu 1hn lulnmahilu n.fiili-n' k munikm’
u’w.vulnnéumm 1 n-kr fnihn mm In knup:
Rm u'm
~ vym-mw 9111-111 n.mliu’mu 11m:,<.> vyn.1'-n.sm-my n.lip.31: 1 f4).57 V
“In nskvm R: 1m"
1m dukummm mu y vyupi-ni v nhl-cm'm dami- ip.129 1 131: v
'm Rndéiu’ch
~ uni-1k.n.npuvu sun'- humm- Ibrajniu-
~ \hjflknpnvm' Vypni 111111 pmmka v In'mci 11m: omunm' uplift-n1
\hril'nski- 111.161: ivychnd
~ Dlrnvlu' smlnuvl 0d spnlrfnnsli mum-nun.RPA,1.1.1: <.>
~ anpnflnw' nplll‘n-m' £11117 3/2019
6/ Zévéreény‘ Iiéet ubce za rok 2018
7/ Stiednédoby” vy’hled ruzpoétu m: roky 2021 a 2022
8/ Diskuse
<br> 9/ Usneseni a zfivér
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Jaroslav Sikura
starosta ubce

Načteno

edesky.cz/d/3073824

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mariánské Radčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz