« Najít podobné dokumenty

Obec Křetín - Rozpočtové opatření č. 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křetín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Oznámení
- jednání Zastupitelstva obce Křetín
<br>
<br>
<br> Jednání zastupitelstva obce Křetín se uskuteční
<br> 5.června 2019
v 18:00 hodin v budově OÚ ve Křetíně
<br>
Program jednání:
<br>
1) Převod z rezervního fondu PO
2) Schválení věcného daru PO
3) Dotace z rozpočtu JMK
4) Rozpočtové opatření
5) Schválení výběru zhotovitele
6) Schválení vyřazení majetku prodejem
7) Jmenování povodňové komise
8) Žádost o rezervaci pozemků
9) Smlouvy pohostinství
10) Návrh závěrečného účtu mikroregionu
11) Různé
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
Vyvěšeno: 27.5.2019
Sňato:
<br>
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 27.5.2019
Rozpočtové opatření č. 3
SU AUKapPol XXXX Uz Ors Zt OrsX lD plátce Rozpočtové opat ení obce K etín opat ení č.3 ze dne 22.05.20í9 Dťtvod Zména 231 00 231 00 231 00 231 00 23',t 00 231 00 231 00 231 00 231 00 231 00 231 00 231 00 411',| 5019 5039 5021 51 39 5173 5175 5904 5137 2310 2132 't'l'11 0000 6't17 6117 6117 6117 6117 6'117 6399 3745 103'ĺ 3392 0000 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 00551 00000 00000 00000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 JMK - dotace EP volby EP - náhrady mezd volby EP - náhrady mezd volby EP - odměny oVK volby EP - materiál volby EP - cestovné volby EP - pohoštění vratka dotace JSDH bedny na posyp <.>,odpadkové koše pŕijmy z prodeje d eva pronájem KD da zpíjmuFo Schvál.rozpoěet Strana 1z 1 VÝsIedn' UR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 94 900,00 +29 000,00 +2 000,00 +1 000,00 +17 000,00 +7 500,00 +500,00 +1 000,00 +6 900,00 +35 000,00 +25 000,00 +9 000,00 +7 900,00 Gelkov souhrn za RO P íjmy: V daje: Financování - změna celkem 70 900'00 _ sníŽenĺ 70 900,00 sntzenl 0,00 rozdíl 70 900'00 0,00 rozdil 70 900,00 (-) 0,00 Kontrola 0,00 MUNIS obec K etín lic.č.91266

Načteno

edesky.cz/d/3073821

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křetín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz