« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - odpady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 152 kB
1
<br>
<br>
<br> OBEC Bukovinka
<br> Zastupitelstvo obce Bukovinka
<br> Obecně závazná vyhláška obce Bukovinka
<br> č.4/2019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Bukovinka se na svém zasedání dne 15.5.2019,usnesením č.4 <,>
<br> usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
<br> závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bukovinka touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Bukovinka (dále jen „správce poplatku“).1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> a) fyzická osoba <,>
<br> 1.která má v obci trvalý pobyt <,>
<br> 2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
<br> republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
<br> 90 dnů <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
<br> pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
<br> nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
<br> cizinců <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
<br> nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to
<br> ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
<br> k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastn...
4-2019 Odpady Velikost: 152 kB
1
<br>
<br>
<br> OBEC Bukovinka
<br> Zastupitelstvo obce Bukovinka
<br> Obecně závazná vyhláška obce Bukovinka
<br> č.4/2019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Bukovinka se na svém zasedání dne 15.5.2019,usnesením č.4 <,>
<br> usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
<br> závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bukovinka touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Bukovinka (dále jen „správce poplatku“).1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> a) fyzická osoba <,>
<br> 1.která má v obci trvalý pobyt <,>
<br> 2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
<br> republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
<br> 90 dnů <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
<br> pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
<br> nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
<br> cizinců <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
<br> nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to
<br> ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
<br> k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastn...

Načteno

edesky.cz/d/3073819

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz