« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Nařízení č. 5/2019 - podomní a pochůzkový prodej

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 155 kB
Nařízení obce Bukovinka č.5/2019 <,>
<br>
<br> kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Bukovinka se na svém zasedání dne 15.5.2019,usnesením č.4,usneslo
<br> vydat na základě § 18 odst.4 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání
<br> (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 11 odst.1,§ 84 odst.3 a
<br> § 102 odst.2 písm.d) a odst.4 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> Toto nařízení obce je závazné pro celé území obce Bukovinka bez ohledu na charakter
<br> prostranství a vlastnictví k němu <.>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> Vymezení základních pojmů
<br>
<br> 1.Pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb je nabídka a prodej zboží a nabídka
a poskytování služeb fyzickými a právnickými osobami mimo provozovnu na veřejných
<br> prostranstvích,kdy zboží má prodávající u sebe (zavazadla,tašky,závěsné pulty apod.) <.>
<br> Není rozhodující,zda prodávající stojí na místě nebo se pohybuje <.>
<br> 2.Podomní prodej zboží a poskytování služeb je nabídka a prodej zboží a nabídka
a poskytování služeb fyzickými a právnickými osobami mimo provozovnu uskutečňované
<br> formou obchůzky jednotlivých bytů,domů,budov bez předchozí objednávky <.>
<br>
<br>
<br> Článek 3
<br> Zákaz pochůzkového a podomního prodeje
<br>
<br> Na celém území obce Bukovinka se zakazuje:
<br>  pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb <,>
<br>  podomní prodej zboží a poskytování služeb <.>
<br>
<br>
Článek 4
<br> Sankce
<br>
<br> Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních
<br> předpisů.¹)
<br> _____________________
<br>
¹) Zákon č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zákon č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Článek 5
<br> Zrušující ustanovení
<...
5-2019 - Nařízení podomní prodej Velikost: 155 kB
Nařízení obce Bukovinka č.5/2019 <,>
<br>
<br> kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Bukovinka se na svém zasedání dne 15.5.2019,usnesením č.4,usneslo
<br> vydat na základě § 18 odst.4 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání
<br> (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 11 odst.1,§ 84 odst.3 a
<br> § 102 odst.2 písm.d) a odst.4 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> Toto nařízení obce je závazné pro celé území obce Bukovinka bez ohledu na charakter
<br> prostranství a vlastnictví k němu <.>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> Vymezení základních pojmů
<br>
<br> 1.Pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb je nabídka a prodej zboží a nabídka
a poskytování služeb fyzickými a právnickými osobami mimo provozovnu na veřejných
<br> prostranstvích,kdy zboží má prodávající u sebe (zavazadla,tašky,závěsné pulty apod.) <.>
<br> Není rozhodující,zda prodávající stojí na místě nebo se pohybuje <.>
<br> 2.Podomní prodej zboží a poskytování služeb je nabídka a prodej zboží a nabídka
a poskytování služeb fyzickými a právnickými osobami mimo provozovnu uskutečňované
<br> formou obchůzky jednotlivých bytů,domů,budov bez předchozí objednávky <.>
<br>
<br>
<br> Článek 3
<br> Zákaz pochůzkového a podomního prodeje
<br>
<br> Na celém území obce Bukovinka se zakazuje:
<br>  pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb <,>
<br>  podomní prodej zboží a poskytování služeb <.>
<br>
<br>
Článek 4
<br> Sankce
<br>
<br> Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních
<br> předpisů.¹)
<br> _____________________
<br>
¹) Zákon č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zákon č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Článek 5
<br> Zrušující ustanovení
<...

Načteno

edesky.cz/d/3073818

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz