« Najít podobné dokumenty

Obec Skoronice - Záměr 3-2019 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skoronice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr 32019[1].doc [0,06 MB]
OBEC SKORONICE
Skoronice 102
696 41 Vlkoš
V souladu s § 39 odstavec 1 zákona 128/2000 Sb.o obcích <,>
zveřejňuje starosta obce Skoronice
<br> ZÁMĚR OBCE SKORONICE
<br> Č Í S L O 3/2019
Obec Skoronice zveřejňuje záměr prodat část pozemku parcelní číslo 221/4 ve vlastnictví obce Skoronice,o výměře cca 97 m²,v katastrálním území Skoronice.Poloha pozemku k prodeji je zakreslena v přiložené mapce <.>
Obec Skoronice si vyhrazuje možnost zrušit záměr obce <.>
Podle ustanovení zákona o obcích č.128/2000 Sb.§ 39 odst.1 má být záměr obce zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před projednáním ZO Skoronice,aby se mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.Vyjádření a nabídky je možné předložit nebo zaslat na OÚ Skoronice čp.102,696 41 Vlkoš <.>
XXXXXXXXX XXXX
starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desku
<br> dne: 12.6.2019
Sňato z úřední desky
<br> dne:
Příloha záměru 32019[1].pdf [0,29 MB]

Načteno

edesky.cz/d/3073817

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skoronice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz