« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Úherce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Úherce
Strana 1 (celkem 3)
<br> *MULNX00X9HKO*
*MULNX00X9HKO*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/3398/2019/SU/PM Louny 23.05.2019
Číslo jednací: MULNCJ 38898/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXXXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379,Louny
415 621 277
415 621 200
m.pospisilova@mulouny.cz
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> (oznámeno veřejnou vyhláškou)
<br> Obec Úherce,IČO 00556459,Úherce 57,440 01 Louny 1,kterou zastupuje ENPRO Energo
s.r.o.IČO 28628250,Osvoboditelů 320,440 01 Louny 1 (dále jen "žadatel"),podala dne
18.03.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby,<,> Úherce - veřejné
osvětlení‘‘ na pozemku st.p.43,50,59,61,73,78,parc.č.56,71,73/2,97/14,350/1,350/2 <,>
364/1,365/2,386/8,386/9,386/11,718/1,718/2,718/3,718/8,722,729/1,738/1,740/7,742/2 <,>
742/4,746/5,746/13,749/4,751/35,754/1,754/5,759/4,759/32,759/34,759/38,759/41 <,>
759/50,817,818,819 v katastrálním území Úherce u Panenského Týnce.Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
- Z důvodu stáří a špatného technického stavu stávající vrchní volné sítě nízkého napětí
<br> (NN) v obci,bude z větší části provedena náhrada vrchní sítě za nové kabelové vedení
uložené do země,část sítě bude provedena opět vrchním vedením (vydáno územní
rozhodnutí o umístění stavby sp.zn.MULN/6460/2018/SU/ML ze dne 07.08.2018) <.>
<br> - Jelikož prvky vrchní sítě,které se budou demontovat,využívá i rozvod veřejného osvětlení
v majetku obce Úherce,musí být tento rozvod nahrazen novým vedením s napojením
nových svítidel.Kabelové trasy VO/NN a trasy vrchního vedení budou převážně společné <.>
Křížení komunikací bude provedeno protlaky či překopy.Všechny dotčené povrchy budou
uvedeny do původního stavu <.>
<br> - Délka trasy kabelu nízkého napětí 1408 m,vrchní vedení veřejného osvětlení 638 m <.>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního...

Načteno

edesky.cz/d/3073813

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz