« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Telce - kabelizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Telce - kabelizace
Strana 1 (celkem 6)
<br> *MULNX00X936C*
*MULNX00X936C*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/1308/2019/SU/ML Louny 06.06.2019
Číslo jednací: MULNCJ 38552/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
Bc.XXXXX XXXX
<br>
<br> Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379,Louny
415 621 263
415 621 200
l.maly@mulouny.cz
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
(veřejná vyhláška)
<br>
ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2
(dále jen "žadatel") podala dne 07.01.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby „LN,Telce - kabelizace NN II.etapa,p.p.č.558/24“ na pozemku st.p.97/2,98,99/1 <,>
104/2,111/1,113,114,117,118,119,120,121,122,123,125,126,127,128,129,130,131 <,>
132,133,155,181,183,184,185,186/1,186/2,191,192,193,194,196,197,199,200,201 <,>
203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,220,222,223,224/1 <,>
226,227,228,229,230,234,236,237,240,241,254,266,parc.č.104/1,104/2,346/8 <,>
346/11,346/12,346/13,349,351/1,351/4,519/1,557/1,557/14,557/17,558/7,558/21 <,>
558/24,559/2,560/26,560/27,560/30,560/32,561/16,630/80,814/1,814/2,814/3,814/4 <,>
829/1,829/4,839,847/1,848/1,848/2,879 v katastrálním území Telce <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
- Jedná se o odstranění stávajícího dožitého vrchního vedení NN (nízké napětí) a jeho
<br> nahrazení novým kabelovým vedením NN uloženým v zemi.Zemní kabely budou smyčkovat
nové přípojkové skříně umístěné na objektech nebo v pilířích <.>
<br> - Součástí stavby je i odstranění stávajících betonových,dřevěných sloupů,střešníků,kotev a
zedních konzol <.>
<br>
Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,jako stavební
úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
ozn...

Načteno

edesky.cz/d/3073811

Meta

Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz