« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Zveřejnění záměru na prodej a směnu pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RM 0604 záměr na prodej a směnu pozemků
Město Kuřim lei.+420 541 422 311 v Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 Město Kurim 664 34 Kuřim www.kurím.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br> Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br> Město Kuřim vyhlašuje
<br> záměr na prodej části pozemku parc.č.1863/1 o vým.25 m2 geometrickým plánem č.3702-2101/2019 nově označené jako parc.č.1863/4 vše v k.ú.Kuřim,společnosti E.ON Distribuce,as <.>,se sídlem v Českých Budějovicích,F.A.Gerstnera 2151/6,IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m2 bez DPH.Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí.K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi.Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice <.>
<br> záměr na prodej části pozemku parc.č.2899 o vým.14 m2 geometrickým plánem č.3703-2102/2019 nově označená jako parc.č.2899/3 a části pozemku parc.č.2785/1 o vým.22 m2 geometrickým plánem č.3703-2102/2019 nově označená jako parc.č.2785/18 vše v k.ú.Kuřim,společností E.ON Distribuce,a.s <.>,se sídlem v Českých Budějovicích,F.A.Gerstnera 2151/6,IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m2 bez DPH.Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí.K převáděněmu pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi.Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice <.>
<br> záměr na směnu částí pozemků parc.č.2989/5 o výměře cca 57 m2 a parc.č.2992/2 o výměře cca 112 m2 (vlastník město Kuřim) za pozemek parc.č.2990/4 o výměře 71 m2,část pozemku parc.č.2992/1 o výměře cca 3,5 m2,část pozemku parc.č.2988/1 o výměře cca 3,5 m2,parc.č.2208/3 o výměře cca 55 m (vlastník Kaufland Ceská republika v.o.s <.>,se sídlem Bělohradská 2428/203,Břevnov,169 00 Praha,IČ 25110161) vše v k.ú.Kuřim s cenovým vyrovnáním ve prospěch města Kuřimi ve výši 900 Kč/m2 bez DPH.Daň z nabytí nemo...

Načteno

edesky.cz/d/3068424

Meta

Prodej   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz