« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista / specialistka zdravotní péče v odboru zdravotnictví (se zdravotnickým vzděláním) PER-4542/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

specialista / specialistka zdravotní péče v odboru zdravotnictví (se zdravotnickým vzděláním) PER-4542/2019
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 11.června 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> specialista / specialistka zdravotní péče
v odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0328)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: specialista / specialistka zdravotní péče,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Pracovní místo je vhodné i pro absolventa / absolventku <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Metodická,poradenská a konzultační činnost v oblasti zdravotní péče <.>
<br> Nahlížení do zdravotní dokumentace <.>
<br> Řešení stížností občanů na poskytování zdravotní péče <.>
<br> Řešení odvolání proti posudkům vydaným v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb <,>
<br> včetně přípravy rozhodnutí o odvolání <.>
<br> Kontrolní činnost nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č.167/1998 Sb <.>,o
<br> návykových látkách,zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,zákona
<br> č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákona č.379/2005
<br> Sb <.>,o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,alkoholem a jinými
<br> návykovými látkami <.>
<br> Tvorba koncepčních,metodicko-právních a analytických materiálů pro poskytování zdravotnické
<br> pomoci,služeb a administrativy v dané oblasti <.>
<br> Zpracovávání podkladů pro jednání rady a zastupitelstva na úseku zdravotnictví <.>
<br> Koordinační činnost a spolupráce s městskými částmi na úseku zdra...

Načteno

edesky.cz/d/3068306

Meta

Nabídka zaměstnání   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz