« Najít podobné dokumenty

Obec Rapšach - Oznámení - prodej pozemku par. č. 34/13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rapšach.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan_20190610_101706_001
9/4
<br> 34/4
<br> 34/7
<br> 34/3
<br> 34/5
<br> 4 304/9
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 591}
<br> 782-33
<br> 34/8
<br> 34/13
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
577-29
752- 32
7B2— 33
792- 1 14
1
<br> 2
3
<br>
<br> Y
<br> 723974.95
723953.31
723932.12
723974.41
723983.18
723977.19
723974.55
<br>
<br> Seznam souradnlc (S—JTSKJ
Crslo bodu Souradnlce pro zapls do KN
<br> X
<br> 118128553
115119135
11B1211.45
115122073
118119357
118119359
118123920
<br> 35 39
___—————-5—/
__———5-"”'—
L '\
<br> 6» n
5‘
<br> m-m
<br> B
<br> s:
<br> a
<br> 35/ 1
<br> 40
<br> 7
7
7
7
3
3
3
<br> Kod kv.Poznamka
<br> pavodnf plastmezn
roh podezdrvky
<br> betcnsloupek plott
vaodnr plastmezn
ocelovy sloupek plc
oc'elovv sloupek plc
Detonsloupek plotL
Scan_20190610_101706
OZNAMENi
<br> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<br> Dle zékona E.128/2000 Sb <.>,0 obcich ( obecni zf'izem’ ),ve znéni
pozdéjEich platnych pf'edpisi’l,v souladu s § 39 odst.1) obecm’ l'n‘ad
Rap§ach oznamuje <,>
ie OBEC RAP§ACH nabl’zi k prodeji nemovitosti:
<br> pozemek par.5.34/13 — ostatm’ plocha jiné plocha dle KN v R.1'1.Rap§ach
0 celkové vyméf‘e 580 m2
<br> (pozemek je oddélen geometrickym plénem é.805-54Fi/2019 z pozemku par.5.34/2)
<br> (pozemek se nachézi mezi objektem RD ('5.p.24 a hasiéskou zbrojnici 6.p.9)
<br> Nabidky na odkoupem’ nebo pi‘ipadné vyjédi‘em' a pf'ipominky se mohou
podat u pPislu§ného obecniho lii‘adu v Rapéachu v terminu nejpozdéji
do 26.06.2019
do 17.00 hodin <.>
<br> Vyvééeno dne: 10.06.2019
<br> Za Obecni lii‘ad Rap§ach
<br> Sejmuto dne: Jaroslav éurda

Načteno

edesky.cz/d/3066178

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rapšach      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz