« Najít podobné dokumenty

Obec Orel - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu  - částečná uzavírka silnice Chrudim - Slatiňany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu  - částečná uzavírka silnice Chrudim - Slatiňany
iKuPAX skusit
<br> KUPAXOORGKBB
<br> o n rz
<br> Krajský úřad Pardubického kraje ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
<br> Číslojednací: KrÚ 40262/2019-Li Pardubice 10.června 2019 Spisová značka: SpKrU 40250/2019 ODSH OSH
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení 9 124 odst.4 písm.b) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle ustanovení 5 173 zákona č.500K2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společnosti M-SILNICE a.s.(IČ 42196868),se sídlem Husova 1697,Bílé Předměstí,530 03 Pardubice,odštěpný závod STŘED,Za Pivovarem 611,537 01 Chrudim (dále též „žadatel“),zastoupené na základě plné moci společností DOPA CZ sro (IČO 275 19 341),se sídlem Přestavlky 73,PSČ 538 62,podané dne 27.května 2019 <,>
<br> sta n o v uj e přechodnou úpravu provozu
<br> pro částečnou uzavírku silnice II37 v zastavěné obci Chrudim,ulice Obce Ležáků,v úseku od železničního přejezdu ve směru na Slatiňany,v délce cca 878 metrů,v silničním km cca 57,700 — 58,578,a to umístěním přechodného dopravního značení dle přílohy č.1 — 6 (pro každou etapu),které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení,za podmínek:
<br> Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada Provedení dopravního značení: retroreflexní
<br> Platnost úpravy: Podle rozhodnutí o uzavírce silnice |/37 čj.KrÚ 40268/2019-Li,tj <.>
<br> |.etapa: od 17.června 2019 do 14.července 2019 II.etapa: od 15.července 2019 do 25.srpna 2019 <.>
<br> V l.i ve II.etapě bude provoz veden po silnici |/37 (Obce Ležáků) ve směru z Chrudimi na Slatiňany <.>
<br> V |.etapě bude uzavřen levý jízdní pruh v...

Načteno

edesky.cz/d/3065994

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz