« Najít podobné dokumenty

Obec Pšánky - Záměr obce – dodatek pachtovní smlouvy č. 131/2011

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pšánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení 
Obec Pšánky
Pšánky 10,503 15 Nechanice
ou.psanky@seznam.cz; www.psanky.info; +420 775 922 049
<br>
<br>
<br>
Záměr obce – dodatek pachtovní smlouvy č.131/2011
<br>
<br> Obec Pšánky vyhlašuje ve smyslu § 39,odst.1) Zákona 128/2000Sb <.>,o obcích,v platném
<br> znění záměr obce Pšánky ve věci:
<br> uzavření dodatku pachtovní smlouvy č.131/2011 mezi obcí Pšánky a Rolnickou a.s <.>
<br> Králíky na úpravu pronajatých pozemků v majetku obce Pšánky:
<br>  pronájem části pozemku p.č.94/21 v k.ú.Pšánky
<br> (pronájem výměry 0,6452 ha z celkové výměry 1,7678 ha);
<br>  zmenšení pronájmu části pozemku p.č.94/22 v k.ú.Pšánky
<br> (snížení pronájmu z výměry 0,5398 ha na výměru 0,2253 ha);
<br>  zmenšení části pozemku p.č.208/1.v k.ú.Pšánky
<br> (snížení pronájmu z výměry 0,5212 ha na výměru 0,4436 ha) <.>
<br>
<br>
<br> Ve Pšánkách dne 23.5.2019
<br>
<br> …………………………….<.>
<br> Ing.XXXXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> starosta obce Pšánky
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.5.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3060060

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pšánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz