« Najít podobné dokumenty

Obec Bělušice - ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 3. 6. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Zápis č.4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce
<br> konaného dne 3.6.2019 V 18:00 hodin V zasedací místnosti OÚ Bělušice
<br> Přítomni: zastupitelé V počtu 7 a 24 občanů Obce Bělušice viz listina podpisů přítomných <.>
<br> (příloha zápisu)
<br> Adl Zasedání zastupitelstva obce Bělušice zahájil starosta Bc.XXXXX XXXXXX v XX: X lhodin <.>
<br> Přivítal Všechny přítomné.Konstatoval,že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením
<br> 593 odstl zákona č.128/2000Sb,o obcích a informace 0 zasedání byla vyvěšena řádně na
<br> úřední desce obecního úřadu.Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu
<br> s ustanovením & 91 a 5 93 zákona o obcích.Přítomno všech 7 členů,zastupitelstvo obce
<br> Bělušice je usnášeníschopne' <.>
<br> Ad2 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX konstatoval,že byl prověřen a zkontrolován zápis
<br> s usnesením z minulé schůze.Nebyly shledány žádné nedostatky <.>
<br> Ad3 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX navrhl Václava Klepala jako zapisovatele a Tomáše Říhu a
<br> Martina Havlíčka jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce <.>
<br> Hlasování 7 pro 0 proti 0 se zdržel
<br> Ad4 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX seznámil všechny přítomné s programem zasedání
<br> zastupitelstva.Do programu byly přidány na žádost všech přítomných zastupitelů body
<br> 11,12,13,14,15 a 17.Celý nový program byl přečten starostou Bc.Lukášem Barochem <.>
<br> K novému programu nebyly žádné připomínky a bude se schvalovat v tomto novém znění <.>
<br> Následně nechal hlasovat o novém programu zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Hlasování: 7-0—0
<br> Program zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Zahájení
<br> Kontrola zápisu z minulé schůze ÚO Bělušice
<br> Volba zapisovatele a ověřovatele zasedání
<br> Schválení programu schůze
<br> Zrušení „pohřebného
<br> Schválení DPP zastupitelům
<br> Projednání žádosti „Domácího hospicu Kolín“ 0 finanční příspěvek
<br> Projednání žádosti Václava Klepala st.0 finanční příspěvek na „starou gardu
<br> Bělušice“
<br> 9.Návrh termínů veřejných schůz...
Zápis ze zasedání zastupitelstva 3. 6. 2019
Zápis č.4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce
<br> konaného dne 3.6.2019 V 18:00 hodin V zasedací místnosti OÚ Bělušice
<br> Přítomni: zastupitelé V počtu 7 a 24 občanů Obce Bělušice viz listina podpisů přítomných <.>
<br> (příloha zápisu)
<br> Adl Zasedání zastupitelstva obce Bělušice zahájil starosta Bc.XXXXX XXXXXX v XX: X lhodin <.>
<br> Přivítal Všechny přítomné.Konstatoval,že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením
<br> 593 odstl zákona č.128/2000Sb,o obcích a informace 0 zasedání byla vyvěšena řádně na
<br> úřední desce obecního úřadu.Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu
<br> s ustanovením & 91 a 5 93 zákona o obcích.Přítomno všech 7 členů,zastupitelstvo obce
<br> Bělušice je usnášeníschopne' <.>
<br> Ad2 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX konstatoval,že byl prověřen a zkontrolován zápis
<br> s usnesením z minulé schůze.Nebyly shledány žádné nedostatky <.>
<br> Ad3 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX navrhl Václava Klepala jako zapisovatele a Tomáše Říhu a
<br> Martina Havlíčka jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce <.>
<br> Hlasování 7 pro 0 proti 0 se zdržel
<br> Ad4 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX seznámil všechny přítomné s programem zasedání
<br> zastupitelstva.Do programu byly přidány na žádost všech přítomných zastupitelů body
<br> 11,12,13,14,15 a 17.Celý nový program byl přečten starostou Bc.Lukášem Barochem <.>
<br> K novému programu nebyly žádné připomínky a bude se schvalovat v tomto novém znění <.>
<br> Následně nechal hlasovat o novém programu zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Hlasování: 7-0—0
<br> Program zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Zahájení
<br> Kontrola zápisu z minulé schůze ÚO Bělušice
<br> Volba zapisovatele a ověřovatele zasedání
<br> Schválení programu schůze
<br> Zrušení „pohřebného
<br> Schválení DPP zastupitelům
<br> Projednání žádosti „Domácího hospicu Kolín“ 0 finanční příspěvek
<br> Projednání žádosti Václava Klepala st.0 finanční příspěvek na „starou gardu
<br> Bělušice“
<br> 9.Návrh termínů veřejných schůz...

Načteno

edesky.cz/d/3058833

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Volby   Volby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz