« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Usnesení č.07 ze dne 27.05.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
U S N E S E N Í č.07
ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 27.05.2019
na zasedání bylo přítomno 11 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
<br> 1.návrhovou komisi,ověřovatele zápisu,zapisovatele a program jednání
2.umístění zpomalovacích retardérů z obou stran podjezdu pod železniční tratí
<br> v ul.Smiřická za odhadovanou cenu do 60 000,- Kč vč.DPH
<br> 3.podání žádosti o zvýšený dohled nad dodržováním zákazových značek a povolené
rychlosti Městské policii Smiřice,OO PČR Smiřice,Dopravnímu inspektorátu Policie
České republiky Územní odbor Hradec Králové a Dopravnímu inspektorátu Policie
České republiky KŘP KHK
4.podmínky a pravidla měření rychlosti vozidel Městskou policií Smiřice na území
<br> obce Holohlavy,kdy cena za poskytování služeb Městkou policií Smiřice se
<br> bude odvíjet dle četnosti měření a nepřekročí částku 50 000,- Kč za období od 1.6.2019 do
<br> 15.9.2019 a současně pověřili místostarostu obce jednáním o schválených podmínkách
<br> a pravidlech měření rychlosti vozidel Městskou policií Smiřice na území obce
<br> Holohlavy s vedením Městské policie Smiřice
<br> 5.na období od 1.června 2019 do 15.září 2019 povolení vjezdu do prostoru omezeného
zákazovou značkou B4-zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t v obci Holohlavy
nákladním automobilům nákladním automobilům dopravní firmy XXXXXXXX XXXXX
zajišťujících odvoz výlisků z firmy DuPont ve Smiřicích do areálu firmy AGRO CZ
ve Smiřicích – Zderazi
6.rozpočtové opatření č.4/2019
pověřuje:
1.místostarostu obce podáním žádostí o zvýšený dohled nad dodržováním zákazových
značek a povolené rychlosti Městské policii Smiřice,OO PČR Smiřice,Dopravnímu
inspektorátu Policie České republiky Územní odbor Hradec Králové a Dopravnímu
inspektorátu Policie České republiky KŘP KHK
2.místostarostu obce jednáním o schválených podmínkách a pravidlech měření rychlosti
<br> vozidel Městskou policií Smiřice na území obce Holohlavy s vedením Městské policie
<br> Smiřice
<br> 3.starostu obce vydán...

Načteno

edesky.cz/d/3054358

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz