« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-06-05 - VV MČBT_4102_2019_Kl
BRNO
<br> Spiszn.: STU/7083/2018/Kl V Brně dne: 5.6.2019 č.j.: MČBT/4102/2019
<br> Vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> c-mailt klajsnerova©turanyez
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA dle ust.& 25 odst.1 zák.č.500/2004 Sb <.>,- správní řád v platném znění
<br> Oznamujeme,že na Úřadě městské části města Brna,Brno * Tuřanyje uložena písemnost: rozhodnutí č.j.MČBT/2590/2019 ze dne 16.4.2019 pro adresáta
<br> Kateřinu Zimolovou,adresa neznámá <.>,oprávněnou z věcného břemene požívání pozemku parc.č.4146 v k.ú.Tuřany <.>
<br> Uvedenou písemnost je možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu ÚMČ Brno — Tuřany,ato v úřední dny,tj.pondělí a ve středu v době od 8:00 do 17:00 ve lhůtě do 3 dnů od doručení tohoto
<br> oznámení <.>
<br> Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a poslední den této lhůty se považuje za doručení výše uvedené písemnosti (š 25 odst.2 zákona č.50%!2004 Sb <.>,- s rávní řád v platném znění).0 AD MĚSTSKÉ č sn MĚSTA BRNA BRNO - TUŘANY odbor stavební a technický 620 00 Brno.Turanske nám.1
<br> -2- <,>
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a e - úřední desce Uřadu městské části města Brna Brno — Tuřany:
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.> _SUBŽmS Sejmuto dne: Z/Gw/ý
<br> Vyvěšení na elektronické úřední desce:
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.-.5.<.>.95.<.>.zg4g.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.L.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> :!an nim mo
<br> Městská část Brno - Tuřan //.Ě
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br> Obdrži s žádostí o vyvěšení - Úřad městské části Brno - Tuřany,Tuřanské nám.1,620 00 Brno ostatní vedoucí,spis

Načteno

edesky.cz/d/3052239

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz