« Najít podobné dokumenty

Obec Nečtiny - Veřejná nabídka pozemků dle §11a odst. 4 zákona č.229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nečtiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka pozemků SPÚ
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
za okres: Plzeň-sever
<br> v katastru: Nové Městečko u Nečtin 3.6.2019
<br> Datum vyhlášení kola :
<br> 3.7.2019
<br> Poslední den podání žádosti
o nabídnuté pozemky :
<br> Adresa určená pro zaslání žádosti: KPÚ pro Plzeňský kraj,náměstí Generála Píky 8,32600 Plzeň
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> KPÚ pro Plzeňský kraj,náměstí Generála Píky 8,32600 Plzeň
<br> Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Druh čísla parcely Parcela (kmen/podlomení/díl) Druh pozemku Cena
Doplňující informace:
<br> Výměra v m 2 Pronajato
<br> Katastr nemovitostí - pozemkové 89/5 189117orná půda 692 259,00 Kč ano
<br> Katastr nemovitostí - pozemkové 147/4 236147orná půda 836 710,00 Kč ano
<br> 425264 1 528 969,00 KčPočet jednotek Celkem2
<br> datum vyvěšení: datum sejmutí oznámení:
<br> 3.6.2019 3.7.2019
<br> razítko,podpis pracovníka
obecního úřadu:
<br> razítko,podpis pracovníka
obecního úřadu:
<br> 1 / 122.5.2019
<br> * je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min.5 let Státní pozemkový úřad si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech
nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřaditNabídka SQL 2016.965c / ÚP4
Veřejná nabídka pozemnků určených k převodu oprávněným osobám
1/2
<br>
<br> VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM
OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA č.229/1991 Sb.<,>
V ÚPLNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON O PŮDĚ),UVEŘEJNĚNÁ STÁTNÍM POZEMKOVÝM
ÚŘADEM DNE 3.6.2019
<br> 1) Oprávněné osoby a právní nástupci žádají písemně o nabízené pozemky a současně
<br> dokládají své nároky na místně příslušném pracovišti Státního pozemkového úřadu
(SPÚ),které pozemek nabízí.Lze tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění
nabídky na úřední desce obecního úřadu.Podle ustanovení § 11a odst.7 zákona o půdě
žádost o nabídnutý pozemek musí být doručena na určenou adresu včas a musí
mít písemnou formu.Jinak je neplatná.Adresa pro doručení (tj.určená adresa) je
uvedena na seznamu pozemků vyvěšeném na úřední desce obce.Kompletní seznam
doručovacích adres je zveřejněn na webových stránkách SPÚ (http://spucr.cz) v rubrice
Kontakty.U žádostí doručených pomocí datové schránky mohou být na jedné
žádosti uvedeny pouze pozemky,které mají shodnou doručovací adresu.Pokud
žadatel žádá o pozemky,které mají jinou doručovací adresu,musí do datové schránky
SPÚ zaslat více žádostí tak,aby byla splněna podmínka uvedená v předchozí větě <.>
V nabídce pozemků vyhlášené na úřední desce obecního úřadu dne 3.6.2019 musí
být žádosti doručeny do 3.7.2019 do 17.00 hodin.Tato mezní lhůta se týká i žádostí
podaných faxem nebo v elektronické podobě <.>
<br> a) K žádosti učiněné faxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížet v případě,že
nebude nejpozději do 3 pracovních dnů po uvedené mezní lhůtě doplněna doručením
originálu žádosti v písemné formě na určenou adresu.Originál žádosti musí být
shodného znění a s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zástupce.Zástupce
žadatele dokládá současně originál plné moci s úředně potvrzeným podpisem nebo
její úředně ověřenou kopii.V případě,kdy plná moc nebyla doručena faxem nebo
v elektronické podobě do uvedené mezní lhůty nebo v případě,že originál plné moci
nebo její úředně ověřená kopie nebudou doloženy současně ...

Načteno

edesky.cz/d/3049487


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nečtiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz