« Najít podobné dokumenty

Město Kaplice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent(ka) odboru správy majetku a ekonomiky - účetní hospodářské činnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kaplice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
: ZVEŘEJNĚNO.% W fw)
<br> Í'i 7/1 MW ////' %d % / iš / ;L/Čfť 4L/LL Ši,“.; Město Kaplice SE MU O: /1/ M //// Městský úrad Kaplice _© £.P.silaor-xitriitčoich věcí HŠÁ Náměstí 70,cz — 382 41 Kaplice,tel.: 380 303 117,fax: + 420 380 303 110 332 41 Kapjice5
<br> www.mestokaplice.cz,identifikátor DS: b3ib5e9,ivana.chroma©mestokaplice.cz
<br> Kaphce
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kaplice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
<br> Referent(ka) odboru správy majetku a ekonomiky (účetní hospodářské činnosti)
<br> 1.Požadavky a předpoklady:.vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.bezúhonnost.schopnost jednat s občany,psychická odolnost.praxe ve státní správě a samosprávě výhodou.dobrá znalost práce na PC.praxe v účetnictví výhodou
<br> 2.Odměňování:.podle zák.č.341/2017 Sb.a zák.č.262/2006 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů — platová třída 9 o pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> 3.Termíny:.pro podání přihlášky do VŘ — do 12.06.2019 do 12 hodin.nástup do zaměstnání— ihned nebo dohodou
<br> 4.Písemné přihlášky.zasílat na adresu: Městský úřad Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kaplice nebo osobně na podatelnu městského úřadu (obálku označit „VŘ — OSIVIE")
<br> 5.Přihláška musí obsahovat:.jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo občanského průkazu,datum a podpis uchazeče.Přihlášku k výběrovému řízení je možné stáhnout na www.mestokaplice.cz/městský úřad/dokumenty ke stažení <.>
<br> 6.K přihlášce připojit tvto doklady:.profesní životopis ' výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (stačí čestné prohlášení a výpis doložit později).ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání.další doklady (kurzy,osvědčení apod.)
<br> Město Kaplice si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit <.>
<br> V Kaplici 27.05.2019
<br> lng.Lukáš Blodnár ajemník |V|ěÚ Kaplice

Načteno

edesky.cz/d/3044392

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kaplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz