« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení Výkrm brojlerových kuřat středisko Lysice, k.ú. Lysice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení Výkrm brojlerových kuřat středisko Lysice, k.ú. Lysice
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.:
<br> Úřední deska
<br> Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje
<br>
<br> Ze dne:
<br>
<br> Č.j.: JMK 78025/2019
<br>
<br> Sp.zn.: S-JMK 17984/2019 OŽP/Nos
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br>
<br> Datum: 30.05.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č.3 integrovaného povolení pro zařízení
„Výkrm brojlerových kuřat středisko Lysice“,v k.ú.Lysice <.>
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 28 písm.e) a § 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vydal podle ustanovení § 13 odst.3 zákona dne 06.05.2019 rozhodnutí o změně č.3 integrovaného povolení č.j.17984/2019 společnosti ZEAS Lysice,a.s <.>,se sídlem Družstevní 68,679 71 Lysice s přiděleným IČ 25333877 pro zařízení „Výkrm brojlerových kuřat středisko Lysice“,v k.ú.Lysice
<br> Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.05.2019
V souladu s ustanovením § 13 odst.8 zákona bylo dne 03.06.2019 rozhodnutí zveřejněno na dobu 30 dnů na portálu veřejné správy (www.env.cz/ippc).Dále je listinné vyhotovení k dispozici na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v kanceláři č.417 A,kde je možné do něj nahlížet v úřední dny (Po a St,8,00 – 17,00 hod.),popřípadě po telefonické domluvě i mimo tyto úřední dny <.>
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> vedoucí oddělení
<br> posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
IČ
DIČ Telefon Fax
E-mail Internet
<br> 70888337 CZ70888337 541651111 541651579 mariana.nosilova@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
1/1
2/2

Načteno

edesky.cz/d/3043670


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz