« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Informace pro občany č. 1/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí
Informace pro občanv z Obecního úřadu Kvšice č.1/19
<br> Svoz bioodpadu
<br> Svoz bioodpadu bude probíhat od měsíce XXXXX do listopadu každý lichý týden v pátek,první svoz bude v pátek 12.4.2019.Občany,kteří ještě nemají zaplacen poplatek za biopopelnici,upozorňujeme,že je nutno poplatek zaplatit do 3.4.2019.Pokud poplatek nebude zaplacen,je povinnost vrátit biopopelníci zpět obecnímu úřadu.Další občané,kteří mají o biopopelnici zájem,si ji mohou objednat na obecním úřadě.Roční poplatek činí 884,- Kč za objem 120 1 a 1115,- Kč za objem 240 ] <.>
<br> Svoz velkoobjemového odpadu
<br> V sobotu dne 11.5.2019 od 8.00 do 12.00 hodin bude na čističce odpadních vod přistaven kontejner na velkoobjemový odpad,který mohou občané zdarma využít.Do kontejneru nepatří:
<br> - zemina
<br> - stavební sutě
<br> - železný šrot
<br> - nebezpečné složky odpadů (olověné akumulátory,oleje,barvy,zářivky,lednice)
<br> - TV,PC
<br> Svoz nebezpečného odpadu
<br> Dne 11.5.2019 od 9.15 do 10.15 hodin proběhne sběr nebezpečného odpadu.Sběrna bude přistavena na návsi.Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma tyto níže uvedené nebezpečné odpady:
<br> - zářivky a výbojky
<br> - autobaterie a monočlánky
<br> - vyjeté oleje a použité filtry,vč.obalů
<br> - použité fritovací oleje
<br> - barvy a laky,včetně obalů
<br> - kyseliny,rozpouštědla,čističe a další domácí chemii
<br> - nádobky od sprejů
<br> - staré a nepotřebné léky
<br> Všechny elektrospotřebiče je možné odevzdávat po XXXX XXX po dohodě na obecním úřadě do sběrné místnosti,která je v čp.34 (pastouška),elektrospotřebiče neodevzdávejte do nebezpečného odpadu!
<br> Nepatřičné věci v kanalizaci
<br> Opět upozorňujeme na to,že se v kanalizaci objevují nežádoucí předměty jako buničité vlhčené ubrousky & pleny.Dále evidujeme několik stížností na přemnožené hlodavce v obci.V měsíci únoru byla provedena v celé obci deratizace.Žádáme občany,aby nesplachovali zbytky potravin do odpadu a aby neházeli do odpadu předměty,které se v ...

Načteno

edesky.cz/d/3041090

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz