« Najít podobné dokumenty

Obec Teplice nad Bečvou - Schválený rozpočet obce na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Teplice nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
ROZPOČET NA ROK 2019 Obec Teplice nad Bečvou
<br> IČO:00636622 Poznámky
<br> PŘÍJMY v Kč
<br> DRUH PŘÍJMŮ Rozpočet 2018
Třída 1 – Daňové příjmy 6 641 000,00 Kč
<br> Seskupení 11,12 – Daně 5 805 000,00 Kč
<br> Seskupení 13 – Poplatky a daně 676 000,00 Kč
<br> Seskupení 15 – Majetkové daně 160 000,00 Kč
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 1 365 000,00 Kč
<br> Seskupení 21 - příjmy z vlastní činnosti … 1 190 000,00 Kč Internet,KT,pronájmy,prodej dřeva
<br> Seskupení 22 - sankční platby 0,00 Kč
<br> Seskupení 23 - přijaté dary a příspěvky 175 000,00 Kč
<br> Seskupení 24 - splátky půjček 0,00 Kč
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 Kč
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 60 000,00 Kč
<br> Financování - přebytek z minulých let 9 447 000,00 Kč
<br> Financování - přebytek z rozpočtu na rok 2016 0,00 Kč
<br> Příjmy bez financování z minulých let 8 066 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 17 513 000,00 Kč
<br> VÝDAJE
<br> Par PolDRUH VÝDAJŮ Rozpočet 2019
1014 Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče 0,00 Kč
<br> 1031 Pěstební činnost 210 000,00 Kč výdaje na les,sazenice,oplocenky
<br> 2212 Silnice 710 000,00 Kč provoz,údržba,čištění
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 Kč
<br> 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 27 000,00 Kč příspěvek na dopravní obslužnost
<br> 2310 Pitná voda 0,00 Kč
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 Kč
<br> 2419 Ostatní záležitosti spojů 570 000,00 Kč provoz kabelové televize a internetu)
<br> 3111 Předškolní zařízení 608 000,00 Kč MŠ Pramínek
<br> 3314 Činnosti knihovnické 12 000,00 Kč provoz knihovny
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury/řezbářský týden/ 2 000,00 Kč obecni kronika
<br> 3322 Zachování a obnova kult.Památek 5 000,00 Kč drobné opravy
<br> 3326 Poř <.>,zach.aobn.hodnot míst.kult… 8 000,00 Kč drobné opravy
<br> 3341 Rozhlas a televize (i místní rozhlas) 1 000,00 Kč poplatek za místní rozhlas
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 293 000,00 Kč Den obce,dětský den,guláše...

Načteno

edesky.cz/d/3032612

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Teplice nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz