« Najít podobné dokumenty

Město Hora Svaté Kateřiny - Rozpočtové opatření č. 3/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hora Svaté Kateřiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 3/2019
Město Hora Svaté Kateřiny
<br> KEO-W 1.11.2901 UcOGx
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> zpracováno: 23.5.2019 strana: 2
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PRIJMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX Xxxx XXXX 1 510 993,00 29 000,00 1 539 993,00 Přijaté transfery PŘÍJMY celkem 1 510 993,00 29 000,00 1 539 993,00 VÝDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 0.00 15 000,00 15 000,00 Ostatni osobní výdaje 6117 5139 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.ce|ků 6117 5151 0000 0,00 100,00 100,00 Studená voda 6117 5153 0000 0.00 1 100,00 1 100,00 Plyn 6111 5154 0000 0,00 230,00 230,00 Elektrická energie 6111 5169 0000 0,00 1 500,00 1 500,00 Nákup ostatních služeb 6111 5173 0000 0,00 400,00 400,00 Cestovné 6111 5175 0000 0,00 1 000,00 1 000,00 Pohoštění VÝDAJE celkem 0,00 21 330,00 21 330,00 FINANCOVANI XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX BXXX XXXX -3 194 981,21 -T 670,00 -3 202 551,21 FINANCOVÁNÍ celkem -3 194 981,21 -7' 670.00 -3 202 651,21
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3
<br> ad 1) VOLBY EP ad 2) VOLBY EP ad 3) VOLBY EP ad 4) VOLBY EP ad 5) VOLBY EP ad 6) VOLBY EP ad ?) VOLBY EP ad 8) VOLBY EP
<br> ad 9) VOLBY EP
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 50021R0l'2019
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXX dne: XX,<.> XXXX
<br> W
<br> na zasedání dne 23.05.2019 <.>
<br> MĚSTO
<br> HORA SVATÉ KATEŘIN
<br> Město Hora Svaté Kateřiny
<br> KEO-W 1.11.290 ! UcOGx
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> zpracováno: 23.5.2019 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> PŘUMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 411 1 000 0,00 29 000,00 29 000,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.po...

Načteno

edesky.cz/d/3031346

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hora Svaté Kateřiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz