« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 324 kB
1
<br>
Zápis
<br>
<br> z 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 31.10.2018 v 18
<br> hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
<br>
<br> Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.02 hodin a uvítal zastupitele a občany na 1 <.>
<br> veřejném zasedání <.>
<br>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXX,JUDr.XXXXXX XXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Miloš
<br> Nimmrichter,Ing.XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Omluven: -
<br> Nepřítomen: -
<br>
<br> Program zasedání:
<br> 1) Představení členů zastupitelstva obce,zvolení zastupitelé dle výsledků
<br> 2) Složení slibu členů zastupitelstva
<br> 3) Určení ověřovatele a zapisovatele zápisu
<br> 4) Schválení programu
<br> 5) Určení způsobu volby starosty – tajná,veřejná
<br> 6) Určení způsobu volby místostarosty – tajná,veřejná
<br> 7) Určení funkce,které budou vykonávány jako dlouhodobě uvolněné
<br> 8) Volba starosty
<br> 9) Volba místostarosty
<br> 10) Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
<br> b) Volba předsedy finančního výboru
<br> c) Volba členů finančního výboru
<br> d) Volba předsedy kontrolního výboru
<br> e) Volba členů kontrolního výboru
<br> 11) Volba předsedy kulturně-sportovní komise
<br> a) Určení počtu členů kulturně-sportovní komise
<br> b) Volba předsedy kulturně-sportovní komise
<br> c) Volba členů kulturně-sportovní komise
<br> 12) Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
<br> 13) Rozpočtové opatření č.12 – na vědomí
<br> 14) Rozpočtové opatření č.13
<br> 15) Smlouva o zřízení věcného břemene č.PV-014330048457/001 mezi obcí Bukovinka a
<br> společností E.ON Distribuce,a.s.– p.č.310/1,k.ú.Bukovinka
<br> 16) Diskuse
<br> 17) Usnesení
<br> 18) Závěr
<br>
<br> K bodu č.1
<br> Představení členů zastupitelstva obce,zvolení zastupitelé dle výsledků
<br> Starosta představil zastupitele obce pro období 2018-2020: XXXXX XXXXXXX (XXX hlasů),JUDr <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXXX (XXX hlasů),XXXX...
zapis_z_1_verejneho_zasedani.pdf Velikost: 324 kB
1
<br>
Zápis
<br>
<br> z 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 31.10.2018 v 18
<br> hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
<br>
<br> Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.02 hodin a uvítal zastupitele a občany na 1 <.>
<br> veřejném zasedání <.>
<br>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXX,JUDr.XXXXXX XXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Miloš
<br> Nimmrichter,Ing.XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Omluven: -
<br> Nepřítomen: -
<br>
<br> Program zasedání:
<br> 1) Představení členů zastupitelstva obce,zvolení zastupitelé dle výsledků
<br> 2) Složení slibu členů zastupitelstva
<br> 3) Určení ověřovatele a zapisovatele zápisu
<br> 4) Schválení programu
<br> 5) Určení způsobu volby starosty – tajná,veřejná
<br> 6) Určení způsobu volby místostarosty – tajná,veřejná
<br> 7) Určení funkce,které budou vykonávány jako dlouhodobě uvolněné
<br> 8) Volba starosty
<br> 9) Volba místostarosty
<br> 10) Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
<br> b) Volba předsedy finančního výboru
<br> c) Volba členů finančního výboru
<br> d) Volba předsedy kontrolního výboru
<br> e) Volba členů kontrolního výboru
<br> 11) Volba předsedy kulturně-sportovní komise
<br> a) Určení počtu členů kulturně-sportovní komise
<br> b) Volba předsedy kulturně-sportovní komise
<br> c) Volba členů kulturně-sportovní komise
<br> 12) Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
<br> 13) Rozpočtové opatření č.12 – na vědomí
<br> 14) Rozpočtové opatření č.13
<br> 15) Smlouva o zřízení věcného břemene č.PV-014330048457/001 mezi obcí Bukovinka a
<br> společností E.ON Distribuce,a.s.– p.č.310/1,k.ú.Bukovinka
<br> 16) Diskuse
<br> 17) Usnesení
<br> 18) Závěr
<br>
<br> K bodu č.1
<br> Představení členů zastupitelstva obce,zvolení zastupitelé dle výsledků
<br> Starosta představil zastupitele obce pro období 2018-2020: XXXXX XXXXXXX (XXX hlasů),JUDr <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXXX (XXX hlasů),XXXX...

Načteno

edesky.cz/d/3017857

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz