« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Oznámení o místě a době konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb
<br> do Evropského parlamentu
<br> (dle § 32,odst.2 zákona č.62/2003 Sb o volbách do Evropského parlamentu
<br> ve znění pozdějších předpisů.)
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
<br> v pátek 24.května od 14,00 hod.do 22,00 hod <.>
a v sobotu 25.května od 08,00 hod.do 14,00 hod <.>
<br> 2.Místem konání voleb je ZASEDACÍ MÍSTNOST Obecního
<br> řadu v Holohlavech pro voliče:
<br> · kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v obci Holohlavy a
<br> dosáhnou alespoň druhý den voleb věku 18 let <,>
<br> · kteří se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost
<br> a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.Volič,který je občanem jiného členského státu,prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu <.>
<br> 4.Každému voliči byly dodány hlasovací lístky.V den voleb může
<br> volič obdržet na požádání novou kompletní sadu hlasovacích
lístků ve volební místnosti <.>
<br> 5.Občan,který se dostavil do místnosti pro hlasování s voličským
<br> průkazem,je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební
<br> komisi <.>
<br> 6.Občané,voliči,kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti,mohou požádat volební komisi o vyslání
<br> přenosné volební schránky prvý den voleb (v pátek 24.května)
na tel.čísle obecního úřadu,to je 495422659,případně
<br> 725081260 <.>
<br> V Holohlavech 10.5.2019 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3012664


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz