« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "Podhorská I/14-chodník" - stavba lešení u čp. 1232/65

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podhorská 1232 65 chodník
NÁVRH,DOPRAVNÍHO _NAČENÍ — ZÁBOR CHODNÍKU
<br> !
<br> - ?o aaa/vw výš—ie,!
<br> *".LDOPravn-í; “zda-čem " ' - -' <.>
<br> Z “2 '-_ _ Zabrgna np' "'ó oznaceni U_ÉÉÍV'ÍÉK > " -
<br> MfÍ-wmw
<br> (Mew Pau/01491.LLM.<.> Ig" ).'
<br> 1.__'_.'P'řřl'0ha*č*"v ' ';k č.1.192%?.Stanovisko ve smyslu ustanovémí' "
<br> C Knm (($qu 99 <.>
<br> Piet—\or.: amu „' _u.<.> (
<br> „Policie ČŘ,]akqžto dotčený orgán dávající ' závazné _stanoViskd,s predioženym n __vrhem' " _ j ' souhlasí.neboť odpovídá obecným_ ' “
<br> “ jg am z.&.131_1997 Sb:,_.“ _ g 77/22) z č.361/2D00 Sb šj-Í _í ' š“ _ ! " ___—_dpnr'nr1l'4ru_n i_d txt-_ ',IŠQ„Q„„„E_„„„„ „„ a „C.2049 =; %
<br> požadavkům na bezpečnost a plynulost.provozu na pózemních komunikacích- <.>
<br> 332
<br>.p- '.f:; Ž" „si.„_ Z 2
<br> tt,; <,>
<br> Ma :
<br> 'FrQhL/ G 'HČ JGŘM—a „(
<br> G_“Cfšodník
<br>.“objektfř“ --.idomuw*—
<br> Chodník * '
<br> Qi)
<br> 1091 5934 Eg,?
<br> ““V
<br> Mřýnskó 2414
<br>,993/2 893/3
<br> ' 893/4 '?- 893/5 \/
<br> /
<br> 1426/7
<br> o.<.> (? 1432/7 “1
<br> 109
<br> 4 /
<br>,/
<br> / /
<br> Í; ?
<br> ' O.1441/1
<br> 1'7 Lr
<br> G_ 1091/3 1435/33,/
<br> 35.75
<br> I
<br> (L 1441/2
<br> 0 <.>
<br> 1442/9 O— 5213 1456/39! 2004,4,J 1101 __„ Q 45 5 J | \,"; 1442/12 _ % \ 23.133 1192/3 „.J © 0— m “ - 1 Q 1443/5 _ 1102/1 | El 1152/2 1442/1 „ 144% 1 _ !.! l l k ' '559 & Q 1.1 1449 („1443/4 ? Š OŠ —— r.)—— '—D ' 1,„**—w."*1 _1 i 1 © 1.: ; T / 1 1450/1 '.„',\ —.1253 1 „ 7 - "03 385,!,9 0 ! : š _ 1442 1443 1445 _ _ O.o.& 1445/1 Q „44,2 1444/4 $ ';2' 1444/7 2426/2 BBB/1143517
<br> Katastrální úřad pro 'levecí-cg kraj.Katastrální pFDCO'ilŠtŠ Joalonec nad anou
<br> Ekres
<br> Jablsnec nad ?41509
<br> Cher:
<br> Jablonec nad 11159
<br> Kat.území
<br> Jabíonec nad leou
<br> Mapový 115! f: <.>
<br> LíBEREC 143/33
<br> Měřítko platné pro ráz—r HG :: 277 mm
<br> 11191131)
<br> KUPIE
<br> KATASTRÁLNÍ MAPY
<br> Vghotovd
<br> Vghotoveno dáíkovgm přístupem 22.22.2353 %?:55:35
<br> Dne

Načteno

edesky.cz/d/3006102

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz