« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Obec Tvrdonice – Záměr prodeje nemovitosti č.j. 3/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Tvrdonice – Záměr prodeje nemovitosti č.j. 3/2019
TELEFON.: 519 339 203 Bankovní spojení IČO:
ČS Břeclav,č.ú.1382189359/0800 00283631
www.tvrdonice.cz
<br>
<br> OBEC TVRDONICE
<br> nám.Míru 96/31,691 53 Tvrdonice
______________________________________________________________________________________
<br> Z3/2019
Č.j.OUT- /2019
<br>
<br> Obec Tvrdonice zveřejňuje v souladu s usnesením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení ) v platném znění
<br>
<br>
z á m ě r p r o d e j e n e m o v i t o s t i
<br>
<br> - pozemku PK p.č.517/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci.pozemkový katastr o výměře
<br> 540m2,v k.ú.Tvrdonice.Pozemek je zapsaný na LV 10001.Nachází se za areálem ZŠ Tvrdonice <.>
Prodej pozemku je pro předem určeného zájemce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta obce
<br>
Vyvěšeno: XX.XX.2019
Svěšeno:

Načteno

edesky.cz/d/3005230


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz