« Najít podobné dokumenty

Obec Stehelčeves - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stehelčeves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
llll ||||l||||lll|ll|l|l
<br> %?16/SKU2019-SKLM Cj.: UZSVM/SKL/1911/2019-SKLM
<br> llllllllllllllllllIllllllllllllll
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Střední Cechy/Odloučené pracoviště Kladno
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.SKL/015/2019 ajeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku V katastrálním území Buštěhrad
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podle & 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 20.května 2019 výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ“) na prodej dáte uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majeteki') <.>
<br> l.Prodávaný majetek
<br> Pozemky:.parcela č.2380 o výměře 2703 m2,ostatní plocha,neplodná půda
<br>.parceia č.2381 o výměře 85 m2,ostatní plocha,manipulační plocha
<br> vk.ú.Buštěhrad,obec Buštěhrad,vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kladno a zapsaný na LV č.60000 <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Navzájem sousedící pozemky se nacházejí západně od západního konce ulice U Panelárny,vseverozápadní okrajové části města Buštěhrad,v těsném sousedství Strojírenského vědeckotechnického parku.Jedná se převážně o zatravněné pozemky strvalýrni porosty,částečně o zemědělskou půdu a komunikaci s povrchem z panelů.V místě je možnost napojení na elektrický proud a vodovod,kanalizace je ve vzdálenosti cca 250 m <.>
<br> Dle územního plánu města Buštěhrad,se pozemky nacházejí vbudoucí zastavitelné zóně pro průmyslovou výrobu a sklady a jako veřejné účelové komunikace <.>
<br> Prodávaný majetek je dotčen sítí ele...

Načteno

edesky.cz/d/2998878

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stehelčeves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz