« Najít podobné dokumenty

Obec Jenštejn - UD/57/2019 Výpis usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jenštejn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Obec Jenštejn 9.května 60 250 73 Jenštejn
<br> VÝPIS USNESENÍ
<br> ze 7.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JENŠTEJN KONANĚHO DNE 14.5.2019
<br> ZÁKLADNÍ ÚDAJE o ZASEDÁNÍ
<br> Den konání:
<br> 14.5.2019
<br> Místo konání:
<br> Obecní úřad Jenštejn (zasedací místnost v přízemí),Pavhna 9.května 60,250 73 Jenštejn
<br> Čas zahájení:
<br> 18:00
<br> Čas ukončení:
<br> 19:27
<br> Jména přítomných členů zastupitelstva:1
<br> XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX <,>
<br> Ing.Zuzana Dvořáková,Mgr.XXXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXXXXX (X)
<br> Jména nepřítomných členů zastupitelstva:
<br> Omluveni: XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX (X)
<br> Pořad jednání (dle oznámenn:
<br> X.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2.Schváleníprogramu
<br> 3.Ověření schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva a kontrola usnesení
<br> 4.Schválení uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o dílo „Konzervace zříceniny — 1.etapa - věž"
<br> 5.Zpráva auditora za rok 2018
<br> 6.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
<br> 7.Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
<br> 8.Schválení účetní závěrky za rok 2018 příspěvkové organizace
<br> Mateřská škola Jenštejn
<br> 9.Schválení uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 5 ČEZ Distribuce a.s <.>
<br> 10.1nformace o realizovaných VŘ dle směrnice obce
<br> 11.Projednání žádosti „Etapa 6 — areál 93 rodinných domů a 2 bytových domů v k.ú.Jenštejn vč.dopravní a technické infrastruktury"
<br> 12.Dískuse
<br> PŘIJATÁ USNESENÍ
<br> Usnesení č.1-1/7/2018-2022:
<br> „Zastupitelstvo obce Jenštejn určuje Pavlínu Antošovou,zaměstnankyni obce jako zapisovatele 7.zasedání Zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 14.5.2019."
<br> PRO přijetí tohoto usnesení hlasovali — počet členů: 7,jmenovitě: XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.Zuzana Dvořáková,Mgr.XXXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXXXXX PROTI přijetítohoto usnesení hlasovali — počet členů: X
<br> Hlasování o tomto usnesení se ZDRŽELI — počet členů: 0
<br> Usnesení č.1-2[7[2018-2022:
<...

Načteno

edesky.cz/d/2998825

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jenštejn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz