« Najít podobné dokumenty

Obec Pchery - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pchery.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
jjjjjjiijijujiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
<br> Čj.: HZSVWSKŠJTĚIEQTĚSKLM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemm' pracoviště Střední Čechy/Odloučené pracoviště Kladno
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čis.SKUO'tEí'QGíQa jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Libušín
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování vprávních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky (16212001 Sb <.>,ohospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podminek <,>
<br> vyhlašuje dne 20.května 2019
<br> výběrové řízení 5 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> !.Prodávaný majetek
<br> Pozemky:
<br>.parcela č.227112 o výměře 944 m2,ostatní plocha,manipulační plocha.parcela č.227313 o výměře 2600 m2,zastavěná plocha a nádvoří
<br> Součástí je stavba: bez čpfče,tech.vyb.Stavba stojína pozemku p.č.: 22735
<br> - parcela č.227413 o výměře 21“ m2,zastavěná ptocha a nádvoří
<br> Součástí je stavba: bez čptče,tech.vyb.Stavba stojí na pozemku p.č.: 2274/3
<br>.parcela č.227414 o výměře 462 m2,ostatní piocha,jiná plocha
<br> v katastrálním území Libušín,obec Libušín,vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kladno a zapsaný na LV č.50000 <.>
<br> il.Popis prodávaného majetku
<br> Nemovité věci se nacházejí v katastrálním území a obci Libušín,které byly v minulosti využívané jako čistírna odpadních vod (odkanalizování bytových domů & věznice).Jedná se o soubor technologických staveb a obslužného zázemí,které byly funkčně propojeny (zděný provozní objekt,objekt čerpací stanice kalu,oxidační příkop,dosazovací nádrž betonová v ...

Načteno

edesky.cz/d/2998794

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pchery      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz