« Najít podobné dokumenty

Město Čáslav - Komplexní pozemkové úpravy Tupadly u Čáslavi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čáslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sestava_rozdelovniku
Rozdělovník k ČJ: SPU 038682/2019/Sb
<br> Komplexní pozemkové úpravy Tupadly u Čáslavi - vystavení návrhu
<br> 1
<br>
č.Adresát Adresa Forma Odesláno
<br> 1 Hadžisadikovič Edy,Edy
Hadžisadikovič
<br> Pfitznerstrasse 13,80807 München <,>
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
<br> Poštou
<br> 2 XXXXXXXX XXXXXXXXX,Jaroslava
Janovsky
<br> Albrecht-Dürer Str.XXX,97204 Höchberg <,>
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
<br> Poštou
<br> 3 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX,Waldeysenstrasse XX,XXX
XX Ingolstadt,FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY
<br> Poštou
<br> 4 XXXXXXX XXXXX XXX <.>,XXXXX XXXXXXX Vlčkova XX,XXXXX Bratislava,SLOVAK
REPUBLIC
<br> Poštou
<br> 5 XXXX XXXXXXXX J.Kollára XXXX/X,Čáslav-Nové Město,XXX
01 Čáslav
<br> Poštou
<br> 6 XXXXX XXXXXX Čeplova XXXX,Čáslav-Nové Město,XXX
XX Čáslav
<br> Poštou
<br> 7 AGRO Loučná spol.s r.o.Holubova 978,547 01 Náchod DS
<br> 8 Agro Breit CZ s.r.o.č.p.1,285 63 Tupadly DS
<br> 9 XXXXXXX XXXXXXXXX Běloveská XXXX,XXX XX Náchod Poštou
<br> XX XXXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXX XX Tupadly Poštou
<br> 11 XXXXXXX XXXXX Tržiště XXX/X,Vyškov-Předměstí,XXX XX
Vyškov
<br> Poštou
<br> 12 XXXXXXXXX XXXXXXX J.Mahena XXX/XX,Čáslav-Nové Město <,>
XXX 01 Čáslav
<br> Poštou
<br> 13 XXXXX XXXXXXX Al.Jiráska XXX/XX,Čáslav-Nové Město <,>
XXX 01 Čáslav
<br> Poštou
<br> 14 XXXX XXXXXXXX Čechova XXX/XX,Bubeneč,XXX XX Praha
X
<br> Poštou
<br> 15 XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Sovy XXXX/XX,XXX XX Česká
Lípa
<br> Poštou
<br> 16 Věra Blahutová Formíkova 210/12,Čáslav-Staré Město <,>
286 01 Čáslav
<br> Poštou
<br> 17 XXXXXXX XXXXXXXX č.p.XXX,XXX XX Zbraslavice Poštou
<br> 18 XXXXX XXXXX XX.listopadu XXX,Šipší,XXX XX Kutná
Hora
<br> Poštou
<br> 19 XXXXXXXX XXXXX Na Brunclíku XX/X,Karlov,XXX XX Kutná
Hora
<br> Poštou
<br> 20 XXXXXXXX XXXXX Palackého XXX/XX,Nové Město,XXX XX
Praha 1
<br> Poštou
<br> 21 XXXXXXXX XXXXX č.p.X,XXX XX Církvice Poštou
<br> 22 XXXX XXXXX č.p.XX,XXX XX Křížkový Újezdec Poštou
<br> 23 XXX XXXXXXX č.p.XX,XXX XX Křížkový Újezdec Poštou
<br> 24 XXXXX XXXXXXX Újezdec X,XXX XX Petr...
Komplexní pozemkové úpravy Tupadly
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kutná Hora
Benešova 97,Hlouška,284 01 Kutná Hora
<br>
Naše značka: SPU 038682/2019/Sb
Spisová značka: 2RP11164/2013-537206/04/02
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.svobodova2@spucr.cz
<br> Datum: 10.5.2019
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy Tupadly u Čáslavi
– oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kutná Hora (dále jen
„pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona
č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991
Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu s ustanovením § 11 odst.1
zákona je,počínaje dnem 20.5.2019,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 18.6.2019
nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Tupadly u Čáslavi a částech k.ú.Čáslav,Drobovice,Žáky,Schořov a Adamov u Tupadel <.>
Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.412) a na Obecním úřadě v Tupadlech <,>
příslušná část (okolní k.ú.) je také k nahlédnutí na Městském úřadě v Čáslavi a Obecních úřadech
Drobovice,Žáky,Schořov a Adamov <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své
námitky a připomínky u pobočky.K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst.3 zákona),na kterém
zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o kterém bude rozhodnuto <.>
<b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čáslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz