« Najít podobné dokumenty

Město Hostivice - Zápis z jednání Rady města Hostivice č. 12/2019 - 13.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hostivice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání Rady města Hostivice č. 12/2019 - 13.5.2019
MĚSTO HOSTIVICE
Zápis z jednání Rady města Hostivice č.12/2019
<br> konaného dne 13.5.2019
od 16,35 hod.do 20,30 hod <.>
<br>
čj.: 08574/19/Sekr
<br> Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br> Přítomni:
Starostka Ing.arch.XXXXX XXXXXX
Místostarosta Ing.XXXX XXXXXX
Členové rady Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
<br> PhDr.ThLic.XXXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,Th.D <.>
(odchod v 19.35 hod.)
<br> Tajemnice MěÚ (a zapisovatelka) Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: Ing.arch.XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: ---
<br>
Schválený program schůze:
<br> 1.Zahájení
2.Kontrola plnění usnesení RM
3.Projednání předložených podkladů
4.Ukončení
<br>
1) Zahájení
<br> Starostka Ing.arch.XXXXX XXXXXX konstatovala,že schůze RM byla řádně svolána a je
usnášeníschopná <.>
Pořad jednání byl schválen postupem podle čl.8 odst.4 jednacího řádu RM <.>
Zápis z minulého jednání RM byl schválen postupem podle čl.8 odst.5 jednacího řádu RM <.>
<br>
2) Kontrola plnění usnesení RM
<br> Stav plnění úkolů plynoucích z usnesení RM bude odkontrolován na příští schůzi <.>
<br>
3) Projednání předložených podkladů
<br>
Písemné podkladové materiály,které měla RM k dispozici,jsou uloženy na MěÚ <.>
Zkratky znamenají: - RM - XXXX města Hostivice
- ZM - Zastupitelstvo města Hostivice
- O - odpovědnost
- T - termín splnění usnesení
- KT - kontrolní termín k podání informace o stavu plnění usnesení
- H - hlasování členů rady – výsledky jsou uvedeny v pořadí:
pro – proti – zdržel se hlasování
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br> RM-12/2019-1) Žádost o poskytnutí daru z.s.Babybox pro odložené děti - STATIM
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč <.>
O: finanční odbor T: 5/2019 H: 3-1-0
<br>
RM-12/2019-2) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
RM neschvaluje poskytnutí finančního daru pro Tři,o.p.s.Čerčany – Hospic Do...

Načteno

edesky.cz/d/2997924

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hostivice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz