« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 411.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

411.pdf
[ STATUTÁRNÍ MĚSTO OS'i MVA
<br> i městský obvod Moravská Gslravn a Přivoz
<br> štrrzí'mtwtm WW?
<br>.datum vyvěšení: Í; JÁD/ý
<br> Oznámení ovyhlášení výběrového řízení ; Hmm pm sejmutí: ď'ďfčo/í
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA! pti/(M/
<br> MĚSTSKÝ OBVOD VÍTKOVICE i ","
<br> Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Vítkovice č.8/2019
<br> DTUh práce:,referent/ka správy místních komunikací a dopravy
<br> V odboru SMO ÚMOb: komunálních služeb,dopravy a hřbitovní správy
<br> Místo výkonu práce: Ostrava
<br> Charakteristika „„,<,>,<,> <.>,"d „ „ vykonávané práce: Zajist ovaru oprav mistnich komunikaci III.a IV.tn y vcetne oprav
<br> chodníků,oprav dopravního (svislého a vodorovného) značení na místních komunikacích,řešení škody na majetku,zimní a letní údržba komunikací,vyjadřování se kprojektům.Zajišťování správy sportovních hřišť,včetně kontroly <.>
<br> Předpoklady: státní Občan ČR nebo cizí státní občan,který má V ČR trvalý pobyt dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou vzdělání technického zaměření výhodou,praxe v oboru vítána,komunikační schopnosti,znalost českého jazyka a práce na PC,řidičský průkaz skupiny B - podmínkou.Předpokládá se základní znalost zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,zákona O pozemních komunikacích č.13/1997 Sb <.>
<br> Jiné požadavky:
<br> Doklady,které zájemce
<br> připojí k přihlášce: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních & odborných znalostech výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,cizí státní příslušník obdobný doklad ověřená kopie dokladu () nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Platové třída: 9,Lhůta pro podání přihlášky: 231152019
<br> Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením v podatelně UMOb Vítkovice a to v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení -NEOTVIRAT“...

Načteno

edesky.cz/d/2995257

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz