« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

K a K Royal Gastro Kosek, Zachar Rudysburger
Město Kuřim tel.+420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 664 34 Kuřim www.kurim.cz ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) Město Kuřim vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc.č.2108/1 v k.ú.Kuřim o výměře 32,4 m2 za účelem rozšíření letní zahrádky společnosti K&K Royal Gastro s.r.o <.>,se sídlem Legionářská 1017/80,664 34 Kuřim,IČ 07444206 zastoupené jednatelem panem Jiřím Koliášem,na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 15.6.2019,za nájemné ve výši 313 Kč/m2/rok s roční valorizací.záměr na pronájem části pozemku parc.č.289/1 v k.ú.Kuřim o výměře cca 12 m2 XXXX XXXXX Koskovi,U cihelny XXX/XX,Držovice,IČ XXXXXXXX a panu Lukáši Zacharovi,Bulharská 3276/38,Prostějov,IČ 05485894 za účelem umístění pojízdného občerstvení,na dobu určitou od 30.6.do 31.10.2019 za nájemné ve výši 150 Kč/m2/měsíc s vyúčtováním elektrické energie.V Kuřimi dne 17.5.2019 Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r.starosta Vyvěšeno: XX.X.2019 Sňato: Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 3.6.2019 na podatelně MěÚ Kuřim,Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/2994751


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz