« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška_úprava provozu směr Velká Bystřice 20.5. - 16.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-uprava-provozu-smer-velka-bystrice.pdf
Stanovení dopravního značení - přechodné,"111/4432 - Velká Bystřice" - rekonstrukce komunikace
<br> MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ
<br> oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br> Spisový znak - 280.4,skartačni znak/slim.lhůta — 5/5
<br> Č.j.SMOL/13 1205/2019/OS/PK/Urb V Olomouci 15.05.2019 Spisová značka: S-SMOL/123385/2019/OS
<br> Uvádějte vše/v v korespondenci
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: XXXXX XXXXXXXX,dveře č.X.XX Telefon: XXXXXXXXX
<br> E—mail: editaurbanova©olomouc.eu
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXX XXXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavebni,oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací (dále jen „Správní orgán“),jako příslušný správní orgán podle š 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),v souladu s ustanovením š 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 172 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),na základě návrhu společnosti PORR a.s <.>,IČO: 43005560,Dubečská 3238/36,Praha 10-Strašnice,100 00 Praha 10,v zastoupení firmou SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,779 00 Olomouc podaného dne 06.05.2019,vydává opatření obecné povahy,kterým se
<br> stanoví přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
<br> a to na sil.III/4432 ve Velké Bystřici,v Olomouci —- Lošově a na Svatém Kopečku v Olomouci,sil.III/4433 ve Velké Bystřici a v Bukovanech,sil.III/4436 u Bystrovan,v Olomouci — Droždíně a v Samotiškách a místní komunikaci (dále jen „MK“) ve Velké Bystřici a s tím související užití dopravních značek,signálů a zařízení <.>
<br> Místo úpragx: na sil.III/4432 ve Velké Bystřici,v Olomouci — Lošově a na Svatém Kopečku v Olomouci,sil.III/4433 ve Velké Bystřici a ...

Načteno

edesky.cz/d/2992589

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz