« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná nad Orlicí - Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
49776 2019/KHK
<br> sir „\ 433554.<.>.?-2
<br> Krajský úřad Králověhradeckého kraje
<br> vAs DOPIS ZN.: ZE DNE: 16.04.2019 NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-14797/DS/2019-2 (VA)
<br> VYŘIZUJE: _ ODBOR ] ODDĚLENI: Odbor dopravy a ' n" ího hospodářství Oddělení rčmho hospodářství LINKA | MOBll.: 356 602 663 814 E-MAIL: jvanasek©kr—kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 14.05.2019
<br> Počet listů: 5
<br> Počet příloh: 1 líistú:
<br> Počet svazků: O
<br> Sp.znak,sk.režim: 280.4.2,S/5
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a si ičního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,vplatném znění (dále jen zákona),na základě ust.5 77 odst.1 písmene b) zákona,ust.171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),kpodnětu společnosti SOVIS CZ,a.s <.>,IČO: 27532208,Přemyslova 219/17,500 08 Hradec Králové,0 z n a m uj e,že
<br> stanovi
<br> po projednání s Policú České republiky,Krajským ředitelstvím pol'cie Královéhradeckého kraje,územním odborem Rychnov nad Kněžnou.dopravním inspektorátem,ve smyslu ustanovení 5 77 odst.3 a 5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,vplatném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,který vydal stanovisko č.j.KRPH-42393/ČJ- 2019-050706 ze dne 29.dubna 2019
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silni i "11 a 1136 vmístě okružní křižovatky silnic I/11 a 1136 v obci Čestice; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby; dále na silnici I/11 v úseku od okružní křižovatky silnic 1/11,11/305 a místní komunikace ul.Mostecká v obci Týniště nad Orlicí po okružní křižovatku silnic I/11,111316 a 111/3189 vobci Kostelec nad Orlicí vrámci označeni objízdné trasy; dále na si /36 v úseku od okružní křižovatky silnic I/11 a vse v obci Čestice
<br> Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 ...

Načteno

edesky.cz/d/2992486

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz