« Najít podobné dokumenty

Město Frýdek-Místek‎ - VŘ - sociální pracovník doba neurčitá (45 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Frýdek-Místek‎.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ - sociální pracovník doba neurčitá (45 kB)
Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo sociálního pracovníka oddělení sociální práce odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdek-Místek,Radniční 1148
<br> Zařazení:
úředník
<br> Druh práce:
sociální pracovník
<br> Místo výkonu práce:
město Frýdek-Místek
<br> Platová třída:
11
(platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Předpokládaný nástup:
červen nebo dle dohody
<br> Pracovní poměr:
doba neurčitá
<br> Požadované předpoklady:
1.vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci v souladu se zákonem č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů
2.obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> 3.občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
<br> 4.základní znalosti následujících předpisů:
<br> · zákon č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů
· zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
· zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> 5.uživatelská znalost práce s PC – Word,Outlook,práce s internetem
<br> 6.řidičský průkaz skupiny B výhodou
<br> Náležitosti přihlášky:
<br> a) jméno,příjmení,příp.titul uchazeče
<br> b) datum a místo narození uchazeče
<br> c) státní příslušnost uchazeče
<br> d) místo trvalého pobytu uchazeče
<br> e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana
<br> f) datum a podpis uchazeče
<br> K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
<br> · strukturovaný životopis,ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních ...

Načteno

edesky.cz/d/2992369

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Frýdek-Místek‎      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz