« Najít podobné dokumenty

Obec Liptál - příloha 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Liptál.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 1
NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LIPTÁL ZA ROK 2018 (Q“ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> <.>,% lnění k
<br> Schváleny Rozpočtová Upravený rozpočet Plnění k uprgvenému
<br> rozpočet opatřem 31.12.2018 k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 20 039 500,00 1 666 371.00 21 705 871,00 23 662 277.32 109.01% Třída 2 - Nedaňové příjmy 4 687 677.20 -2 329 400,19 2 358 277,01 2 587 785,67 109,73% Třída 3 - Kapitálové příjmy 00,00 00,00 00,00 362,00 100,00% Třída 4 - Přijaté transfery 2 975 622,80 3 896 229,19 6 871 851,99 14 507 249,98 131,74% Příjmy celkem: 27 702 800,00 3 233 200,00 30 936 000.00 40 757 674,97 131,74% Třída 5 —Běžné vydaje 17 628 320,00 1 794 715.47 19 423 035,47 25 502 160,48 131.29% Třída 6 - Kapitálové výdaje 10 572 000,00 15 300 964,53 25 872 964,53 25 231 841,13 97,52% Vvdaje celkem 28 200 320,00 17 095 680,00 45 296 000,00 50 734 001,61 112,00% Saldo: Příjmy.vydaje - 497 520.00 -13 862,480,00 -14 360 000.00 - 9 976 326,64 69,47% Třída 8 — financování Přijaté úvěry a půjčkv 0,00 14 687 777,00 14 687 777.00 14 687 776,25 100-00% Splátkv úvěrů -1 182 480.00 - 2 619 400,00 - 3 801 880,00 -3 801 228,39 100,00% Peněžní nrestředky minulých 1et 1 680 000,00 0,00 1 680 000,00 -2 703 842,99 160% Financování celkem 497 520,00 - 12 068 377,00 - 12 565 897,00 - 8 182 704,87 75,16%] Přebytek ( - ),ztráta ( + )( DPH ) - -1 794 103,00 - 1 794 103,00 - 1 793 621,77 - |
<br> Rozpočet obce byl schválen vyrovnaný dne 24.1.2018,pod bodem 11/19/18,do tohoto data obec hospodařila podle schválených pravidel rozpočtového provizoria které bylo schváleno ZO
<br> 7.12.2017 pod bodem 22/12/16 <.>
<br> 2) Výsledek hospodaření za rok 2018 (výkaz zisku a ztrát)
<br> Náklady celkem
<br> 23 788 921,95
<br> Výnosy celkem
<br> 27 855 536,78
<br> Výsledek hospodaření
<br> 4 066 614,83
<br> 3) Hospodářská činnost obce Obec vede hospodářskou činnost u vybraných činnos...

Načteno

edesky.cz/d/2992341

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Liptál      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz