« Najít podobné dokumenty

Obec Liptál - příloha 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Liptál.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 5
vr Prlloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2018 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp.331,756 31 Liptál Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,ucetni.|ipta|©cmail.cz,XXXXXXXXX A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> 1.Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č.410/2009 Sb <.>,vyhláškou 460/2012 změny popsané ve výkazu A 3 přílohy <.>
<br> 2.Novela vyhlášky 383/20098b <.>,číslo 461/2012 Sb.a) Změna limitů pro sestavování PAP.- obce s počtem obyvatel menší než 3 000 na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období.- příspěvková organizace jejiž netto aktiva v jednom ze dvou bezprostředně předcházející účetní období nepřesáhnou 100 mil.Kč
<br> b) Teminologická změna,technický manuál,se nazývá technický manuál ČSUIS A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Způsob zaokrouhlování:
<br> a) Výkaz zisku a ztrát Nákladové a výnosové účty jsou zpracovány v Kč s přesností na dvě desetinná místa.Z výše uvedených popložek se sestaví výkaz Zisku a ztrát.Výsledek tj.součet výsledku hospodaření hlavní a hospodářské činnosti se přenesou do Rozvahy,kde jsou také ostatni jednotlivé položky nejprve zpracovány v Kč,s přesností na dvě desetinná místa a poté sečteny do součtových řádků <.>
<br> b) Příloha a rozvaha Při zpracování výkazu Příloha se hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz - Rozvaha.Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.Učetní a finanční výkazy jejich druh,popis a způsob se stanoven Vyhláškou č.410/2010
<br> 2.Popis činnosti které účetní jednotka provozuje: Hlavní a hospodářskou činnost v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb <.>,o rozpočtové skladbě.Učetní jednotka zahájila účtování k datu 1.5.20...

Načteno

edesky.cz/d/2992337

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Liptál      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz