« Najít podobné dokumenty

Obec Liptál - příloha 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Liptál.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 7
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp.331,756 31 Liptál Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,ucetni.liptal©cmail.cz,XXXXXXXXX
<br> 1 2 3 (3:0 Název položky su BĚŽNEIOBDom MINULEI 030031.Hlavni činnost | Hospodářská činnost Hlavní činnost | Hospodářská činnost
<br> A NÁKLADY CELKEM 23 788 921,95 21 458 936,15 — Náklady : činnosti 16 559 734,19 13 723 824,85 - 1 Spotřeba materiálu (501) 1 253 523,42 976 134,49 - 2 Spotřeba energie (502) 778 780,93 652 299,32 - 3 Spotřeba jiných neskladovatFJných dodávek (503) - - - 4 Prodané zboží (504) 54 540,55 162 937,91 - 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) 8 000,00- - - 6 AkUvace obůného majetku (507) - - - 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) - — - B Opravy a udržování (511) 2 464 610,79 1 349 223,36 - 9 Cestovné (512) 7 050,00 25 370,00 -
<br> 10 Náklady na reprezentacl (513) 47 372,50 32 838,00 11 Aktivace vnltroorganizačních služeb (516) 650,00 - 12 Ostatní služby (518) 3 239 598,43 2 840 250,82 - 13 Mzdové náklady (521) 4 558 996,00 3 984 129.00 - 14 Zákonné sociální pojištění (524) 1 275 353,00 1 256 403,00 - 15 Jiné SDCiální pojištěni (525) 11 577,77 8 187,92 - 16 Zákonné sociální náklady (527) 15 709,00 11 100,00 - 17 Jiné sociální náklady (528) 163 650,00 160 490,00 - 18 Daň silniční (531) - - - 19 Daň z nemovitostí (532) - 100,00 - 20 Jiné daně a poplatky (538) 17 086,00 24 546,00 - 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) - - - 23 Jiné pokuty a penále (542) - 800,00 -
<br> 24 Dary a jiná bezúplatná předání (543) 96 418,55 90 480,50 25 Prodaný materiál (544) - 26 XXXXX a škody (XXX) — - XX Tvorba fondů (XXX) - - 28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) 2 260 861,00 1 895 328,36 - 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) - - - 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) - - - 31 Prodané pozemky (554) 4 713,25 32 232,17 - 32 Tvorba a zúčtov...

Načteno

edesky.cz/d/2992335

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Liptál      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz