« Najít podobné dokumenty

Obec Kobylí - Výběrové řízení na koupi nemovité věci-stavba Brumovice.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kobylí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na koupi nemovité věci-stavba Brumovice.pdf
ijngjjj |||||lllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Čj.: UZSVMIBBV/371 3/2019-BBVM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno
<br> odbor Odloučené pracoviště Břeclav
<br> náměstí T.G.Masaryka 3,690 15 Břeclav
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čis.BBVI1512019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Brumovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podle 5 11 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku Ceské republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.6212001 Sb <.>,ohospodaření organizačních složek státu astátních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 17.května 2019
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „Prodávaný majetek“) <.>
<br> I.Prodávaný majetek
<br> Pozemky:
<br>.stavební parcela č.178 o výměře 68 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Brumovice,č.p.418,rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St.178
<br>.pozemková parcela č.49122 o výměře 163 m2,druh pozemku: trvalý travní porost,způsob ochrany: zemědělský půdní fond
<br>.pozemková parcela č.97116 o výměře 329 m2,druh pozemku: orná půda,způsob ochrany: zemědělský půdní fond
<br>.pozemková parcela č.99817 o výměře 62 m2,druh pozemku: orná půda,způsob ochrany: zemědělský půdní fond
<br> vk.ů.Brumovice,obec Brumovice,vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrálního pracoviště Hustopeče a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> Součásti a příslušenství: stavba Brumovice,č.p.418,rod.dům,zděná koina,zděný suchý záchod,zemní sklep,trvalé porosty (vinohrad,ovocná dřevina — meruňka) <.>
<br> Podmínkou převodu je převzetí movitých věcí bez hodnoty nacházejících se především v domě...

Načteno

edesky.cz/d/2992266

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kobylí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz