« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 407.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

407.pdf
";.„ íqtďt$wl" ;.<.>.31% ga w? 5“ * b S'l'A"t“U'l"ÁR.l\ll MÉsm OSTRAVA,městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
<br> písenmost evidenční
<br> Statutární město Ostrava,Uřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz J -------------------- odbor stavebního řádu a přestupků.<.>.<.>.<.>.*.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Vaše značka: Ze dne:
<br> Č.j.: MOaP/036618/19/OSŘP1 /ol
<br> Sp.zn.: S-MOaP/03047l/19 í
<br> Č.: J ozefína Pánosová Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXXX t __ Sládkova XXXX/XXXX Telefon.: XXX XXX XXX 702 00 Ostrava Fax: 599 442 993
<br> E-mail: kollarova©moap.ostrava.cz
<br> Datum: 16.5.2019
<br> Veřejná vyhláška
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odbor stavebního řádu a přestupků,jako věcně a místně správní orgán příslušný pro místní komunikace III.a IV.třídy a účelové komunikace na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu") a ustanovení článku 23 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,na základě posouzení návrhu Jozefíny Pánosové,nar.15.6.1954,Sládkova 27a/2988,702 00 Ostrava,ze dne 24.4.2019,po projednání a písemném kladném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství,Dopravního inspektorátu vydaném pod č.j.KRPT101295/ČJ-2019-070706 ze dne 24.4.2019,zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy podle 5 77 odst.5) zákona o silničním provozu á 5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a
<br> zveřejňuje návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III.třídy <,>
<br> č.169c — ulice Sládkova,před bu...

Načteno

edesky.cz/d/2992109

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz