« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lochkov - Vyhlášení výběrového řízení ÚMČ Praha-Zbraslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lochkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Městská část Praha – Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464
<br> 156 00 Praha – Zbraslav
<br> tel/fax: +420 257 111 888
<br> e- mail: info@mc-zbraslav.cz
<br> http: www.mc-zbraslav.cz
<br>
<br>
<br>
IČ: 002 41 857 Bankovní spojení: 2000865329/0800
<br> DIČ: CZ00241857 IDDS: zcmap6w
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Tajemník Městské části Praha – Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
<br> úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění,vyhlašuje dne
<br> 6.5.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
<br> Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu
<br>
<br> Druh – příklad náplně práce:  Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky,koordinace účtování
o stavu,pohybu a rozdílu majetku a závazků,o nákladech a
<br> výnosech,výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně
<br> sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih <.>
<br>
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha – Zbraslav,Zbraslavské náměstí 464,156
<br> 00 Praha – Zbraslav;
<br> Platové zařazení: 10.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném
<br> znění;
<br> Předpokládaný termín nástupu: od 1.6.2019,popřípadě dohodou;
<br> Pracovní úvazek:
celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou
<br> 3 měsíce <.>
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění <.>
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která:
<br> 
je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má
<br> v České republice trvalý pobyt;
<br>  dosáhla věku 18 let;
<br>  je způsobilá k právním úkonům;
<br>  je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst.2 zákona o úřednících;
<br>  ovládá jednací jazyk;
<br>  splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předp...

Načteno

edesky.cz/d/2991893

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lochkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz