« Najít podobné dokumenty

Město Šlapanice - VŘ referent pro exekuce a přestupky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šlapanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_referent_pro_exekuce_a_prestupky.pdf (192 kB)
Městský úřad Šlapanice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> F-KT-28
<br> Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 zákona č <.>
312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na obsazení
pracovní pozice (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou):
<br>
<br>
referent pro exekuce a přestupky
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Pracovní náplní je zabezpečení vymáhání pohledávek na základě podkladů,předaných
příslušnými odbory podle daňového řádu a podle správního řádu.Zpracovává přihlašování
do pohledávek.Zpracovává podklady k odpisu nedobytných pohledávek podle daňového
řádu,kompletní dokumentaci pro výkon exekuce a spolupracuje s exekutorským úřadem při
vymáhání pohledávek <.>
<br> Místo výkonu práce: MěÚ Šlapanice,Opuštěná 9/2,656 70 Brno <.>
<br> Požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> podle § 4 zákona č.312/2002 Sb.jsou:
- fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> - občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
který ovládá český jazyk
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> - bezúhonnost <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> - požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
nebo vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou – obor právo nebo
ekonomie
<br> - zákon č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> - zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> - zákon č.280/2009 Sb <.>,daňový řád
<br> - dobrá znalost práce s PC
<br> - komunikativnost a asertivita
<br> - samostatnost,spolehlivost,důslednost
<br> - praxe ve státní správě a samosprávě - výhodou
- ZOZ na úseku daní a poplatků – výhodou <.>
<br>
<br> Termín nástupu: dle dohody
<br> Platové podmínky:
<br> řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením
vl...

Načteno

edesky.cz/d/2991593

Meta

Dražební vyhláška   Nabídka zaměstnání   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šlapanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz