« Najít podobné dokumenty

Město Odry - Výběrové řízení č. 06/2019 - Referent/ka správy nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Odry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení č. 6-2019 Referent SNM - zástup.pdf
MĚSTO ODRY
tajemnice městského úřadu
Masarykovo náměstí 16/25,742 35 Odry
<br> ________________________________________________________________________________________
<br>
<br> VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
č.6/2019
<br>
Tajemnice MěÚ Odry vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové
řízení na obsazení pracovního místa
<br>
<br>
REFERENT/KA ODBORU SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU
<br>
s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:
<br>
Druh práce: referent odboru
<br> Odbor městského úřadu: správa nemovitého majetku
<br> Zařazení: úředník
<br>
Platové zařazení: 9.platová třída a stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády
č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č.262/2006 Sb.<,>
zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Možnost nadstandardního platového ohodnocení a čerpání benefitů v rámci péče o zaměstnance <.>
<br>
Pracovní poměr: na dobu určitou (zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené nejdéle do
10.dubna 2022) se zkušební dobou 3 měsíců
<br>
Místo výkonu práce: město Odry
<br>
Charakteristika vykonávané práce:
<br>
• Zabezpečuje činnosti při péči o městskou zeleň,údržbu a rozvoj městské zeleně <.>
• Spolupracuje s dodavateli v rámci investičních a neinvestičních akcí zajišťovaných odborem
• Vypracovává vyjádření pro občany ve věcech,kdy jejich zájmy (občanů) budou zasahovat do
<br> majetku města z hlediska zeleně a kácení stromů
<br>
<br> Požadované vzdělání: ukončené středoškolské,vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
přírodovědného směru v oboru blízkém charakteru požadované práce
<br>
<br> Předpoklady:
dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
<br> Jiné předpoklady:
<br> • fy...
PŘIHLÁŠKA - VŘ č. 6-2019 -formulář +souhlas.pdf
MĚSTO ODRY,Tajemnice městského úřadu,Masarykovo náměstí 16/25,742 35 Odry <,>
IČ: 00298221,datová schránka: kyebfxv,e-mail: podatelna@odry.cz,tel:+420 556768111
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č.6/2019
(dle ustanovení § 7 zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů)
<br> na sjednaný druh práce
<br>
<br>
dle oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne: ________________________________
<br>
jméno,příjmení,titul
<br>
<br>
datum narození
<br>
<br>
státní příslušnost
<br>
<br>
místo trvalého pobytu
<br>
<br>
adresa současného bydliště
(pokud je odlišná od místa trvalého
pobytu)
<br>
<br> číslo občanského průkazu
<br>
<br>
číslo dokladu o povolení
k pobytu (jde-li o cizího státního
občana)
<br>
<br>
<br> Výše uvedené osobní údaje jsou získávány a zpracovány na základě právní povinnosti <.>
<br> Veškerá práva a povinnosti,zákonné důvody,zásady zpracovávání osobních údajů a jejich
<br> zabezpečení naleznete na: http://www.odry.cz/osobniudaje
<br>
<br> K přihlášce připojuji následující doklady:
<br>
<br>
<br> Datum:
<br>
<br>
<br> Podpis uchazeče:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO ODRY,Tajemnice městského úřadu,Masarykovo náměstí 16/25,742 35 Odry <,>
IČ: 00298221,datová schránka: kyebfxv,e-mail: podatelna@odry.cz,tel:+420 556768111
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Souhlas se zpracováváním osobních údajů
<br>
<br> Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty a používány správcem jen na základě
uděleného souhlasu uchazeče <.>
<br>
<br>
<br> Kategorie osobních údajů
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________----
<br> Email: Tel:
<br> _________...

Načteno

edesky.cz/d/2991576

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Odry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz