« Najít podobné dokumenty

Město Roudnice Nad Labem - Zadávací dokumentace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadávací dokumentace
Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem,Libušina 1067
<br> Zadávací dokumentace
<br> k výběrovému řízení na veřeinou zakázku malého rozsahu na stavební práce,vedenému mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění,(dále jen „zákon“),v souladu se Směrnicí rady města Roudnice nad Labem č.3/2016,o zásadách vztahů města Roudnice nad Labem a jeho orgánů k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Roudnice nad Labem <.>
<br> „Rekonstrukce střešní krytiny na budově MŠ Pastelka č.p.1067 v Roudnici nad Labem“
<br> „Rekonstrukce střešní krytiny na budově MŠ Pastelka č.p.1067 v Roudnici nad Labem“ 1 z 9
<br> 1.Úvodní informace
<br> Zadavatel: Název: Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem,Libušina 1067 Sídlo: Libušina 1067,413 01 Roudnice nad Labem IČ: 46773568
<br> Bankovní spojení: 9630471/0100,Komerční banka,a.s <.>
<br> Osoba oprávněná jednat: Mgr.XXXX XXXXXXXXX,ředitelka mateřské školy E-mail: mspastelka©tiscali.cz
<br> Telefon: 604 270 977
<br> 2.Obecné informace k veřejné zakázce
<br> Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,která je zadávána dle směrnice rady města Roudnice nad Labem č.3/2016,o zásadách vztahů města Roudnice nad Labem a jeho orgánů k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Roudnice nad Labem <.>
<br> Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky <.>
<br> Právnické a fyzické osoby jsou,pro účely této veřejné zakázky,označovány jako „uchazeč“ nebo „dodavatel“,Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem,Libušina 1067,vyhlašujícl zadání veřejné zakázky,je označena jako „zadavatel" <.>
<br> Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazně požadavky Zadavatele,nejsou však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících zobecně platných právních norem.Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky řídit požadavky obsaženými vzadávací dokumentaci <.>
<br> Požadavkv stanovené v zadávací dokumentaci isou pro D...

Načteno

edesky.cz/d/2991481

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Roudnice Nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz