« Najít podobné dokumenty

Město Neratovice - Dražební vyhláška - elektronická dražba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Neratovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - elektronická dražba
MGR.XXXXXXXX XXXXXX
<br> \UUUV [ \! kll ICE [\l'l-KLHOIQ—lxl HRHXřt|<\'X*\Xf:—I'U
<br> Exekutorský úřad Brno-město kontakt s účastníky řízení: a XXX XXXX se sídlem Hlinky XX/XXX el.podatelna: podatelna.eu©bmo-mesto.cz '“ ““““" 603 00 Brno Hlinky 5 10/110,Brno internet: www.urad.exekutorskvcz ' |ř023001 IČ: 62096052 tel.: +420 543 237 149 datová schránka: etagShb „
<br> _ _
<br> Sp.zn.oprávněného VS: 0212E806
<br> Čj.: "|" 030 EX 32316/13-196
<br> 43912031 (předchozí sp.zn.016 EX 1620/06)
<br> Dražební vyhláška
<br> Soudní exekutor,Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,se sídlem HlinkyXXX,Brno,v právní věci oprávněného — VZP ČR,Orlická 4/2020,130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha,pobočka pro hl.m.Prahu a Středočeský kraj,Orlická 2020/2,130 00 Praha — Vinohrady,IČ: 41197518,proti povinnému XXXXXX XXXXXX,Kojetická XXXX/,XXX XX Neratovice,IČ: XXXXXXXX,nar.8.8.1963,manžel/ka FERENCOVÁ Věra,Kojetická 10211,277 11 Neratovice,nar.10.5.1957,ke splnění povinnosti povinného,která k dnešnímu dni činí 44 692,74 Kč,uložené exekučním titulem — platební výměr Sp.zn.4240503071,který vydal VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNÁ ČESKÉ REPUBLIKY dne 19.10.2005,platební výměr sp.zn.2140001468,který vydal VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČESKÉ REPUBLIKY dne 18.12.2000,rozhodnutí sp.zn.2140001468,který vydal VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČESKÉ REPUBLIKY dne 8.8.2002,platební výměr Sp.zn.2140503070,který vydal VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČESKÉ REPUBLIKY dne 19.10.2005 a pověřeni soudního exekutora č.j.4 Nc 2798/2006-3 ze dne 21.2.2006,které vydal Okresní soud v Mělníku <,>
<br> oznamuje konání elektronické dražby ldražebniho roku! movité věci:
<br> [.Dražba movitých věcí uvedených ve výroku 111.se koná prostřednictvím elektronickeho systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: 13.6.2019 v 11:30 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 13.6.2019 ve 12:00 hod <.>
<br> Dražba se koná,doku...

Načteno

edesky.cz/d/2991462

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Neratovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz