« Najít podobné dokumenty

Město Neratovice - Dražební vyhláška - elektronická dražba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Neratovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - elektronická dražba
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX Bryksova XXX/XX.lXX XX Praha X Tbk+XXXXXXXXXXXX,ůmX+XXXXXXXXXSXX,EanmtpodMÚnm©ep9£Z ![)dai.schránky:aung86n
<br> Spisová značka: 098 EX 01787I13 - 352 USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Bryksova XXX/XX,198 00 Praha — Praha 9,pověřený provedením exekuce na základě pověření: Okresního soudu v Mělníku ze dne 25.07.2013,Č.j.16 EXE 3676/2013 — 37,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 07.08.2012,č.j.55 Co 183/2012-530Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 08.12.2011,č.j.16 P 30/2004,ve věci oprávněné: Zuzana Miksová,bytem Roždalovická čp.639 / čo.4,Praha — Praha 97 197 00,nar.12.12.1996,právní zástupce JUDr.XXXX XXXXXXXXX,advokát se sídlem Andrštova čp.XXXX / čo.7,Praha — Libeň 180 00,právní zástupce JUDr.XXXX XXXXXXXXX,advokát se sídlem Andrštova čp.XXXX / Čo.7,Praha — Libeň 180 00,zákonný zástupce XXXX XXXXXXXXXXXXXXX bytem Rožďalovicka čp.XXX / čo.X,Praha 97 197 00,proti povinnému: XXXXXX XXXXX,bytem Kojetická čp.XXXX,Neratovice XXX XX,IČ: 63854848,nar.1.7.1969,k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 90 036,00 Kč,náklady oprávněného: 5 340,00 Kč,jakož i k úhradě nákladů exekuce <,>
<br> vydává toto usnesení 0 nařízení dražebního jednání —
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA <.>
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> httE://www.exdrazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 11.6.2019 le:OO hodin.od tohoto okamžiku mohou dražitele činit podání <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 11.6.2019 v12:00 hodin <.>
<br> Dražba se však koná do doby,dokud dražitele činí podání (5336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude—li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení draž...

Načteno

edesky.cz/d/2991460

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Neratovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz