« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - byt č. 243/114, Sedlec, č.p. 243-247, byt. dům, na pozemku parc.č. 181/16-181/20, podíl 463/64744 na společ. částech domu a pozemků a podíl 463/64744 na pozemku parc.č. 181/1 (ostatní plocha), LV 613, 428, v k.ú. Sedlec, obec Praha HOM-3999/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

byt č. 243/114, Sedlec, č.p. 243-247, byt. dům, na pozemku parc.č. 181/16-181/20, podíl 463/64744 na společ. částech domu a pozemků a podíl 463/64744 na pozemku parc.č. 181/1 (ostatní plocha), LV 613, 428, v k.ú. Sedlec, obec Praha HOM-3999/2019
MONZU LTA Stránka 1 z 6
<br> Křenová 26,602 00 Brno,tel.: +420 543 255 5|5
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ č.20190180
<br> dle zák.č.26/2000 Sb.a vyhlášky č.18/2014 Sb.v platném znění
<br> Dražebník:
<br> PROKONZULTA,a.s <.>,IČ 26307367,se sídlem Křenová 299/26,602 00 Brno
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 11 Kraj ského soudu v Brně,sp.zn.B 7673 zastoupená Ing.Jaroslavem Hradilem,statutárním ředitelem
<br> kontaktní osoba: Mgr.Klára Odehnalová: 608718040,e-mail odehnalova©prokonzultacz (dále jen dražebník)
<br> Navrhovatel dražby:
<br> MIDESTA,s.r.o <.>,IČ 27685098,se sídlem Brno,se sídlem Čechyňská 419/14a,PSČ 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 11 Kraj ského soudu v Brně,sp.zn.C 51934 zastoupená Patrikem Knotkem,jednatelem
<br> (dále jen navrhovatel)
<br> Vlastník předmětu dražby,dlužník a Zástavce: XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,trvale bytem Kostelní 69,252 63 Roztoky
<br> Místo konání dražby: https://www.prokonzu1ta.cz/drazba/byt—1kk-praha-sedlec,-ul.—kamycka-6224.htm Datum dražby: 16.7.2019 Zahájení dražby: 09:30 hod Ukončení dražby: 10:30 hod
<br> Označení,specifikace a stručný popis předmětu dražby: Předmětem nedobrovolné elektronické dražbyje soubor věcí nemovitých:
<br> - jednotka č.243/114,způsob využití byt,zapsáno na LV 613,vymezeno v: BUDOVA: Sedlec,č.p.243,244,245,246,247,byt.dům,LV 428,stojící na parcele 181/16,LV 428 181/17,LV 428 181/18,LV 428 181/19,LV 428 181/20,LV 428 PARCELA: 181/1,ostatní plocha,způsob využití -jiná plocha,evidovaná výměra 7.760 m2 18 1/ 16,zastavěná plocha a nádvoří,evidovaná výměra 323 m2 181/17,zastavěná plocha a nádvoří,evidovaná výměra 334 m2 181/18,zastavěná plocha a nádvoří,evidovaná výměra 406 m2 18 1/ 19,zastavěná plocha a nádvoří,evidovaná výměra 313 m2 181/20,zastavěná plocha a nádvoří,evidovaná výměra 456 m2
<br> — spoluvlastnický podíl ve výši 463/64744 na společných částech budovy Sedlec,č.p.243,244,245,246,247,byt.dům stojící na pozemcích p.č.181/16,181/17,181/18,181/19,...

Načteno

edesky.cz/d/2991405

Meta

Dražební vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz