« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku - Odprodej majetku ČR - Ministerstva obrany - Čj. MO 139035/2019-1150, odprodej na předměty koupě v k.ú. Praha Žižkov SLU-4006/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku - Odprodej majetku ČR - Ministerstva obrany - Čj. MO 139035/2019-1150, odprodej na předměty koupě v k.ú. Praha Žižkov SLU-4006/2019
1/5
<br>
<br> OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br> Česká republika – Ministerstvo obrany <,>
zastoupená Ing.Ľubošem Hajdukem <,>
<br> Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce nakládání s majetkem <,>
s adresou pracoviště: ČR – MO,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem sekce nakládání s majetkem
<br> nám.Svobody 471/4,160 01 Praha 6 <,>
(dále jen „oznamovatel“)
<br> podle § 22 odst.1 zák.č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje <,>
<br> že za níže uvedených podmínek
<br> dne 14.5.2019 zahajuje výběrové řízení (VŘ)
na tyto předměty koupě popsané pod příslušnými variabilními symboly (VS):
<br>
77190501 (VS): Praha – spoluvlastnický podíl ½ na p.č.3093/1 a 3095/5,k.ú.Žižkov <.>
Spoluvlastnický podíl id.½ na pozemcích p.č.3093/1 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 187 m²
a p.č.3095/5 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 75 m²,vzniklých dle geometrického plánu.Pozemky leží
ve vnitrobloku panelových bytových domů a jsou volně přístupné jako součást veřejného prostranství <.>
Na jejich částech se nachází zeleň a asfaltový chodník.Na západní straně zasahuje p.č.3095/5 svou částí
(cca 2 m) do oplocené předzahrádky,tento stav není majetkoprávně ošetřen.Severní hranici obou pozemků
tvoří oplocení předzahrádek,které jsou funkčními součástmi bytových domů Celý prostor vnitrobloku
je upraven jako klidová parková zóna,která je tvořena zelení,hřištěm a chodníky <.>
Minimální kupní cena: 339 000,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Prohlídka: dne 29.5.2019 ve 13,00 hod.Sraz před byt.domem č.p.2029 <.>
Uskutečnění prohlídky jen po předchozí domluvě <.>
Kontakt: M.Gočál - 973 206 348,702 003 626
<br>
77190502 (VS): Praha – spoluvlastnický podíl ½ na...

Načteno

edesky.cz/d/2991400

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz